Indeks 
Zapisnik
PDF 265kWORD 202k
Srijeda, 20. studenog 2013. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Provedbene mjere (članak 88. Poslovnika)
 3.Delegirani akti (članak 87.a Poslovnika)
 4.Financiranje, upravljanje i praćenje zajedničke poljoprivredne politike ***I - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj ***I - Zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda ***I - Izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike ***I - Prijelazne odredbe o potpori ruralnom razvoju ***I (rasprava)
 5.Program rada Komisije za 2014. (rasprava)
 6.Dodjela nagrade „Saharov” (svečana sjednica)
 7.Ispravak (članak 216. Poslovnika)
 8.Glasovanje
  
8.1.Proračunski postupak 2014.: zajednički tekst (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti ‒ financiranje programa strukturnih fondova na Cipru (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Izmjena proračuna br. 9/2013: mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a za Rumunjsku (suša i šumski požari tijekom 2012.) i za Njemačku, Austriju i Češku Republiku (poplave u svibnju i lipnju 2013.) (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Korištenje Fonda solidarnosti EU-a: suša i šumski požari u Rumunjskoj i poplave u Njemačkoj, Austriji i Češkoj Republici (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.5.Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za dopunu financijskih sredstava iz općeg proračun EU-a za 2013. za financiranje Europskog socijalnog fonda radi povećanja sredstava dodijeljenih Francuskoj, Italiji i Španjolskoj (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.6.Europski sustavi za satelitsku navigaciju ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.7.Makrofinancijska pomoć Hašemitskoj Kraljevini Jordanu ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.8.Sporazum između Europske unije i Ruske Federacije o prekursorima za droge *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.9.Treće zemlje i organizacije s kojima Europol sklapa sporazume * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.10.Pravni okvir za Europski konzorcij istraživačke infrastrukture (ERIC) * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.11.Zajedničke odredbe o Europskim fondovima ***I (glasovanje)
  
8.12.Europski socijalni fond ***I (glasovanje)
  
8.13.Europski fond za regionalni razvoj i cilj „Ulaganje u rast i radna mjesta" ***I (glasovanje)
  
8.14.Europski fond za regionalni razvoj i cilj „Europska teritorijalna suradnja” ***I (glasovanje)
  
8.15.Kohezijski fond ***I (glasovanje)
  
8.16.Europska grupacija za teritorijalnu suradnju ***I (glasovanje)
  
8.17.Ravnoteža spolova među savjetodavnim članovima uprava trgovačkih društava uvrštenih na burzama ***I (glasovanje)
  
8.18.Dokumenti s ključnim informacijama za investicijske proizvode ***I (glasovanje)
  
8.19.Financiranje, upravljanje i praćenje zajedničke poljoprivredne politike ***I (glasovanje)
  
8.20.Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj ***I (glasovanje)
  
8.21.Zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda ***I (glasovanje)
  
8.22.Izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike ***I (glasovanje)
  
8.23.Prijelazne odredbe o potpori ruralnom razvoju ***I (glasovanje)
  
8.24.Odredbe u vezi s financijskim upravljanjem za određene države članice koje proživljavaju ozbiljne poteškoće ili im prijeti nastajanje takvih poteškoća u pogledu njihove financijske stabilnosti i s pravilima za opoziv sredstava za određene države članice ***I (glasovanje)
  
8.25.Financijska sredstva za određene države članice iz Europskog socijalnog fonda ***I (glasovanje)
  
8.26.Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kiribatija *** (glasovanje)
  
8.27.Sjedište institucija Europske unije (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 12.Obzor 2020. − okvirni program za istraživanje i inovacije (2014. − 2020.) ***I - Pravila za sudjelovanje i širenje programa „Obzor 2020.” ***I - Poseban program za provedbu programa Obzor 2020. * - Program strateških inovacija Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) ***I - Europski institut za inovacije i tehnologiju ***I (rasprava)
 13.Konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (2014. - 2020.) ***I - Akcijski plan „Poduzetništvo 2020.” - ponovno buđenje poduzetničkog duha u Europi (rasprava)
 14.Provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike - Tehnološka i industrijska baza europskog obrambenog sektora (rasprava)
 15.Europska statistika ***I (rasprava)
 16.Program za socijalne promjene i inovacije ***I (rasprava)
 17.Jačanje socijalne dimenzije ekonomske i monetarne unije (rasprava)
 18.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 19.Zaključenje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


ZAPISNIK

SRIJEDE 20. STUDENOG 2013.

PREDSJEDA: Anni PODIMATA
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:35 h.


2. Provedbene mjere (članak 88. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za ciromazin, fenpropidin, formetanat, oksamil i tebukonazol u ili na određenim proizvodima (D018241/04 - 2013/2949(RPS) - : 13/01/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o uskraćivanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje navedene na hrani osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (D026716/03 - 2013/2937(RPS) - : rok: 08/02/2014)
upućeno nadležni: ENVI (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: IMCO (članak 50. Poslovnika)

- Uredba Komisije o uskraćivanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje navedene na hrani osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (D026717/03 - 2013/2946(RPS) - :rok : 12/02/2014)
upućeno nadležni: ENVI (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: IMCO (članak 50. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (D027578/02 - 2013/2927(RPS) - : 26/01/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu njezina Priloga XVII. (kancerogene, mutagene, reproduktivno toksične tvari — CMR tvari) (D027631/03 - 2013/2936(RPS) - rok: 07/02/2014)
upućeno nadležni: ENVI (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: ITRE (članak 50. Poslovnika), IMCO (članak 50. Poslovnika)

- Uredba Komisije o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn grijalica za lokalno grijanje prostora (D028689/03 - 2013/2931(RPS) - rok: 05/02/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu spojeva kroma VI (D028862/02 - 2013/2938(RPS) - : 07/02/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije оd XXX o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za dimetomorf, indoksakarb i piraklostrobin u ili na određenim proizvodima (D029075/02 - 2013/2925(RPS) - : 25/12/2013)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za acetamiprid, butralin, klorotoluron, daminozid, izoproturon, pikoksistrobin, pirimetanil te trineksapak u ili na određenim proizvodima (D029076/03 - 2013/2961(RPS) - rok : 20/01/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za bifenazat, klorprofam, esfenvalerat, fludioksonil i tiobenkarb u ili na određenim proizvodima (D029077/02 - 2013/2958(RPS) - rok: 19/01/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o ispravku litavske jezične inačice Uredbe (EU) br. 432/2012 o utvrđivanju popisa dopuštenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (D029486/02 - 2013/2954(RPS) - rok: 14/02/2014)
upućeno nadležni: ENVI (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: IMCO (članak 50. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 601/2012 u pogledu potencijala globalnog zagrijavanja stakleničkih plinova osim CO2 (D029604/01 - 2013/2930(RPS) - rok: 31/01/2014)
upućeno nadležni: ENVI (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: ITRE (članak 50. Poslovnika)

- Direktiva Komisije o izmjeni Priloga III. Direktivi 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zagađenja bukom (D029662/02 - 2013/2935(RPS) - rok: 08/02/2014)
upućeno nadležni: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih zahtjeva za post mortem pregled domaćih svinja (D029861/03 - 2013/2962(RPS) - rok: 20/02/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Direktiva Komisije o izmjeni direktive 2012/9/EU u pogledu datuma njezina prenošenja i roku isteka prijelaznog razdoblja (D029899/02 - 2013/2957(RPS) - rok : 19/02/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe sumpornog dioksida i sulfita (E 220 – E 228) u aromatiziranim proizvodima na bazi vina (D029999/02 - 2013/2947(RPS) - rok: 12/01/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 s obzirom na najveće dopuštene količine kontaminanta citrinina u dodacima prehrani na osnovi riže fermentirane crvenim kvascem Monascus purpureus (D030008/02 - 2013/2964(RPS) - rok: 21/02/2014)
upućeno nadležni: ENVI.


3. Delegirani akti (članak 87.a Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije kojom se dopunjuje Uredba (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva funkcionalne sigurnosti vozila za odobrenje vozila s dva ili tri kotača i četverocikala (Tekst značajan za EGP) (C(2013)06950 _ 2013/2926(DEA))
Rok za primjedbe: dva mjeseca počevši od dana primitka 24. listopada 2013.
upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o uvjetima za objavu izjave o svojstvima građevnih proizvoda na internetskim stranicama (C(2013)07086 _ 2013/2928(DEA))
Rok za primjedbe: tri mjeseca počevši od dana primitka 30. listopada 2013.
upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni priloga I., II. i IV. Uredbi (EU) br. 978/2012 o primjeni sustava općih carinskih povlastica (C(2013)07167 _ 2013/2929(DEA))
Rok za primjedbe: dva mjeseca počevši od dana primitka 30. listopada 2013. upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 228/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu registra subjekata, iznosa potpore za stavljanje na tržište proizvoda izvan regije, logotipa, oslobođenja od uvoznih carina za određena goveda i financiranja određenih mjera koje se odnose na posebne mjere za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije (C(2013)07257 - 2013/2940(DEA))
Rok za primjedbe: dva mjeseca počevši od dana primitka 7. studenog 2013.
upućeno nadležnom odboru :AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 229/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka (C(2013)07259 – 2013/2939(DEA))
Rok za primjedbe: dva mjeseca počevši od dana primitka 7. studenog 2013.
upućeno nadležnom odboru: AGRI


4. Financiranje, upravljanje i praćenje zajedničke poljoprivredne politike ***I - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj ***I - Zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda ***I - Izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike ***I - Prijelazne odredbe o potpori ruralnom razvoju ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju, upravljanju i praćenju zajedničke poljoprivredne politike [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda (Jedinstvena uredba o ZOT-u) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Michel Dantin (A7-0366/2013)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i o izmjenama Uredbe (EU) br. [RR] u pogledu sredstava i njihove raspodjele za godinu 2014. i o izmjenama Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 i uredaba (EU) br. [IP], (EU) br. [HZ] i (EU) br. [jZOT] u pogledu njihove primjene u godini 2014. [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Albert Deß (A7-0326/2013)

Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin i Albert Deß predstavili su svoja izvješća.

Govorili su: Vytautas Leškevičius (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća) i Dacian Cioloş (povjerenik Komisije).

Govorili su: Peter Jahr (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Esther de Lange (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CONT), Tamás Deutsch (izvjestitelj za mišljenje Odbora CONT), Karin Kadenbach (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ENVI), Giommaria Uggias (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Elisabeth Schroedter (izvjestiteljica za mišljenje Odbora REGI), Younous Omarjee (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Mairead McGuinness, u ime kluba PPE, Paolo De Castro, u ime kluba S&D, George Lyon, u ime kluba ALDE, Martin Häusling, u ime kluba Verts/ALE, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio George Lyon, James Nicholson, u ime kluba ECR, Patrick Le Hyaric, u ime kluba GUE/NGL, John Stuart Agnew, u ime kluba EFD, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, José Bové, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio John Stuart Agnew, Janusz Wojciechowski, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà i Marine Le Pen.

PREDSJEDA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
potpredsjednik

Govorili su: Czesław Adam Siekierski, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Alyn Smith, Julie Girling, João Ferreira, Morten Messerschmidt, Jarosław Kalinowski, Eric Andrieu, Herbert Dorfmann, Ulrike Rodust, Elisabeth Jeggle, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ivari Padar, Mariya Gabriel, Christel Schaldemose, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Sandra Kalniete, Vasilica Viorica Dăncilă, Astrid Lulling, Marc Tarabella, Christa Klaß i Alain Cadec.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrew Henry William Brons i Zofija Mazej Kukovič.

Govorili su: Dacian Cioloş, Vytautas Leškevičius, Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin i Albert Deß.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.19 zapisnika od 20.11.2013., točka 8.20 zapisnika od 20.11.2013., točka 8.21 zapisnika od 20.11.2013., točka 8.22 zapisnika od 20.11.2013. i točka 8.23 zapisnika od 20.11.2013.


5. Program rada Komisije za 2014. (rasprava)

Izjava Komisije: Program rada Komisije za 2014. (2013/2838(RSP))

Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: József Szájer, u ime kluba PPE, Enrique Guerrero Salom, u ime kluba S&D, Andrew Duff, u ime kluba ALDE, Yannick Jadot, u ime kluba Verts/ALE, Konrad Szymański, u ime kluba ECR, Rolandas Paksas, u ime kluba EFD, i Mario Borghezio, nezavisni zastupnik.

Govorili su: Maroš Šefčovič i Yannick Jadot, potonji o intervenciji prethodnog govornika.

Rasprava je zaključena.

Govorila je Dubravka Šuica, i ukazala na nazočnost hrvatskih veterana na galeriji.

(Sjednica je prekinuta u 11:50 h, u očekivanju svečane sjednice a nastavljena je u 12:10h.)

PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik


6. Dodjela nagrade „Saharov” (svečana sjednica)

Od 12:10 h do 12:30 h u Parlamentu je održana svečana sjednica povodom dodjele nagrade Saharov Malali Yousafzaï.

PREDSJEDA: Roberta ANGELILLI
potpredsjednica


Govorili su: Tarja Cronberg, predsjednica Izaslanstva za odnose s Iranom, te osudila teroristički napad koji se dogodio jučer protiv iranskog veleposlanstva u Bejrutu, i Potito Salatto o ovoj zadnjoj intervenciji.

7. Ispravak (članak 216. Poslovnika)

Ispravak P7_TA-PROV(2013)0115(COR02) je bio najavljen na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 7 zapisnika od 19.11.2013.).

Budući da ni jedan klub zastupnika ni najmanje četrdeset zastupnika (članak 216. stavak 4. Poslovnika) nisu zatražili da se o ispravku glasuje, smatra se da je on prihvaćen.


8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


8.1. Proračunski postupak 2014.: zajednički tekst (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zajedničkom tekstu nacrta općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. odobrenom od Odbora za mirenje u okviru proračunskog postupka [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Izaslanstvo Europskog parlamenta u Odboru za mirenje u proračunskom postupku. Izvjestitelji: Anne E. Jensen i Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)

(Kvalificirana većina za odbacivanje teksta)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0472)

Govorili su:

Nakon glasovanja, Algimantas Rimkūnas (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća) primijetio je da je Parlament na sjednici 11. i 12. studenog 2013. potvrdio sporazum Odbora za mirenje. Još je naznačio da je Vijeće čvrsto podržalo zajedničke izjave koje su priključene sporazumu te da se u potpunosti obvezuje na njihovo poštovanje.

Predsjednica je zatim dala sljedeću izjavu:

"Zajednički tekst dogovoren u Odboru za mirenje 12. studenog 2013. odobrili su Parlament i Vijeće. Proračunski postupak pokrenut je u skladu s ugovorima. Proračunski postupak za financijsku godinu 2014. može se dakle smatrati završenim. Proglašavam da je proračun Unije za financijsku godinu 2014. konačno usvojen. Proračun će danas potpisati predsjednik Parlamenta".


8.2. Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti ‒ financiranje programa strukturnih fondova na Cipru (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti [COM(2013)0647 - C7-0302/2013- 2013/2223(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Jean-Luc Dehaene (A7-0388/2013)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0473)


8.3. Izmjena proračuna br. 9/2013: mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a za Rumunjsku (suša i šumski požari tijekom 2012.) i za Njemačku, Austriju i Češku Republiku (poplave u svibnju i lipnju 2013.) (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 9/2013 Europske unije za financijsku godinu 2013., Dio III. – Komisija [14872/2013 - C7-0388/2013- 2013/2257(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Giovanni La Via (A7-0390/2013)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0474)

Govorili su:

Poslije glasovanja, Algimantas Rimkūnas (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća) primijetio je da je izmjena stajališta Vijeća koju je Parlament usvojio bila u skladu s političkim sporazumom postignutim tijekom mirenja. Izjavio je da Vijeće odobrava izmjenu koju je usvojio Parlament o stajalištu Vijeća o projektu ispravke proračuna br. 9 za 2013. Zaključio je da nije potrebno sazvati odbor za mirenje sukladno članku 314., stavku 5. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.


8.4. Korištenje Fonda solidarnosti EU-a: suša i šumski požari u Rumunjskoj i poplave u Njemačkoj, Austriji i Češkoj Republici (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o korištenju Fonda solidarnosti Europske unije u skladu s točkom 26. Međuinstitucionalnog sporazuma od 17. svibnja 2006. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom upravljanju (suša i šumski požari u Rumunjskoj te poplave u Njemačkoj, Austriji i Češkoj Republici). [COM(2013)0692 - C7-0343/2013- 2013/2255(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A7-0369/2013)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0475)


8.5. Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za dopunu financijskih sredstava iz općeg proračun EU-a za 2013. za financiranje Europskog socijalnog fonda radi povećanja sredstava dodijeljenih Francuskoj, Italiji i Španjolskoj (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti [COM(2013)0559 - C7-0235/2013- 2013/2159(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Reimer Böge (A7-0370/2013)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0476)


8.6. Europski sustavi za satelitsku navigaciju ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju i primjeni europskih sustava za satelitsku navigaciju [COM(2011)0814 - C7-0464/2011- 2011/0392(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A7-0321/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0477)


8.7. Makrofinancijska pomoć Hašemitskoj Kraljevini Jordanu ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu [COM(2013)0242 - C7-0119/2013- 2013/0128(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Vital Moreira (A7-0335/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0478)


8.8. Sporazum između Europske unije i Ruske Federacije o prekursorima za droge *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o prijedlogu Odluke Vijeća o sklapanju sporazuma između Europske unije i Ruske Federacije o prekursorima za droge [12221/2013 - C7-0308/2013- 2013/0005(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Franck Proust (A7-0342/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0479)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


8.9. Treće zemlje i organizacije s kojima Europol sklapa sporazume * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o nacrtu Odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2009/935/PUP u vezi s popisom trećih zemalja i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume [16229/2012 - C7-0011/2013- 2013/0801(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Philip Claeys (A7-0351/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0480)


8.10. Pravni okvir za Europski konzorcij istraživačke infrastrukture (ERIC) * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 723/2009 o pravnom okviru Zajednice za Europski konzorcij istraživačke infrastrukture (ERIC) [COM(2012)0682 - C7-0421/2012- 2012/0321(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Amalia Sartori (A7-0331/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0481)


8.11. Zajedničke odredbe o Europskim fondovima ***I (glasovanje)

Izvješće o izmijenjenom prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, obuhvaćenima Zajedničkim strateškim okvirom, o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 [COM(2013)0246 - C7-0107/2013- 2011/0276(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelji: Lambert van Nistelrooij i Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0482)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0482)

Govorili su

Pije glasovanja, Pervenche Berès (predsjednica odbora EMPL) i zatražila da se glasuje o amandmanu usvojenom u Odboru EMPL a zatim João Ferreira, Elisa Ferreira i Ashley Fox (predsjednica nije postupila prema tom zahtjevu).


8.12. Europski socijalni fond ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1081/2006 [COM(2011)0607 - C7-0327/2011- 2011/0268(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0250/2012)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0483)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0483)

Govorili su:

Rebecca Harms, o prethodnom glasovanju.


8.13. Europski fond za regionalni razvoj i cilj „Ulaganje u rast i radna mjesta" ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama o Europskom fondu za regionalni razvoj i cilju „Ulaganje u rast i radna mjesta” kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1080/2006 [COM(2011)0614 - C7-0328/2011- 2011/0275(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0484)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0484)


8.14. Europski fond za regionalni razvoj i cilj „Europska teritorijalna suradnja” ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za potporu Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja” [COM(2011)0611 - C7-0326/2011- 2011/0273(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Riikka Pakarinen (A7-0280/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0485)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0485)


8.15. Kohezijski fond ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1084/2006 [COM(2011)0612 - C7-0325/2011- 2011/0274(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0486)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0486)


8.16. Europska grupacija za teritorijalnu suradnju ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) u vezi s pojašnjenjima, pojednostavljenjima i poboljšanjima osnivanja i provedbe takvih grupacija [COM(2011)0610 - C7-0324/2011- 2011/0272(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0487)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0487)


8.17. Ravnoteža spolova među savjetodavnim članovima uprava trgovačkih društava uvrštenih na burzama ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o povećanju ravnoteže spolova među savjetodavnim članovima uprava trgovačkih društava uvrštenih na burzama te o drugim povezanim mjerama [COM(2012)0614 - C7-0382/2012- 2012/0299(COD)] - Odbor za pravna pitanja - Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova. Izvjestitelji: Evelyn Regner i Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0488)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0488)


8.18. Dokumenti s ključnim informacijama za investicijske proizvode ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za investicijske proizvode [COM(2012)0352 - C7-0179/2012- 2012/0169(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Pervenche Berès (A7-0368/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0489)

Pervenche Berès (izvjestiteljica) predložila je odgodu glasovanja o projektu zakonodavne rezolucije sukladno članku 57. stavku 2. Poslovnika.

Parlament je odobrio zahtjev. Pitanje je stoga upućeno na ponovno razmatranje u nadležni odbor.


8.19. Financiranje, upravljanje i praćenje zajedničke poljoprivredne politike ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju, upravljanju i praćenju zajedničke poljoprivredne politike [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0490)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0490)

Govorili su

Prije glasovanja, Paolo De Castro (predsjednika Odbora AGRI).


8.20. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0491)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0491)


8.21. Zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda (Jedinstvena uredba o ZOT-u) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Michel Dantin (A7-0366/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0492)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0492)


8.22. Izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0493)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0493)


8.23. Prijelazne odredbe o potpori ruralnom razvoju ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i o izmjenama Uredbe (EU) br. [RR] u pogledu sredstava i njihove raspodjele za godinu 2014. i o izmjenama Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 i uredaba (EU) br. [IP], (EU) br. [HZ] i (EU) br. [jZOT] u pogledu njihove primjene u godini 2014. [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Albert Deß (A7-0326/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0494)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0494)


8.24. Odredbe u vezi s financijskim upravljanjem za određene države članice koje proživljavaju ozbiljne poteškoće ili im prijeti nastajanje takvih poteškoća u pogledu njihove financijske stabilnosti i s pravilima za opoziv sredstava za određene države članice ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 glede određenih odredbi u vezi s financijskim upravljanjem za određene države članice koje proživljavaju ozbiljne poteškoće ili im prijeti nastajanje takvih poteškoća u pogledu njihove financijske stabilnosti i s pravilima za opoziv sredstava za određene države članice [COM(2013)0301 - C7-0143/2013- 2013/0156(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Oldřich Vlasák (A7-0312/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0495)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0495)

Govorili su

Oldřich Vlasák (izvjestitelj) prije glasovanja.


8.25. Financijska sredstva za određene države članice iz Europskog socijalnog fonda ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu dodjele financijskih sredstava iz Europskog socijalnog fonda za određene države članice [COM(2013)0560 - C7-0244/2013- 2013/0271(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Jan Olbrycht (A7-0381/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 25)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P7_TA(2013)0496)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0496)

Govorili su:

Rui Tavares, prije glasovanja i Alexander Graf Lambsdorff, o tijeku glasovanja.


8.26. Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kiribatija *** (glasovanje)

Preporuke o nacrtu Odluke Vijeća o zaključku Protokola kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice s jedne strane i Republike Kiribatija s druge strane [13331/2012 - C7-0036/2013- 2012/0229(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Isabella Lövin (A7-0345/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 26)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0497)

Parlament je odobrio zaključenje protokola.

Govorili su:

Isabella Lövin (izvjestiteljica), prije glasovanja.


8.27. Sjedište institucija Europske unije (glasovanje)

Izvješće o utvrđivanju sjedišta institucija Europske unije [2012/2308(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelji: Ashley Fox i Gerald Häfner (A7-0350/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 27)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA-PROV(2013)0498)


9. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku:

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku, u smislu članka 170. Poslovnika, nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće Anne E. Jensen i Monika Hohlmeier - A7-0387/2013
Marina Yannakoudakis i Bernd Posselt

Izvješće Marian-Jean Marinescu - A7-0321/2013
Adam Bielan i Bernd Posselt

Izvješće Lambert van Nistelrooij i Constanze Angela Krehl - A7-0274/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Marisa Matias, Adam Bielan, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Andrej Plenković, Alda Sousa i Elisa Ferreira

Izvješće Elisabeth Morin-Chartier - A7-0250/2012
Davor Ivo Stier, Elena Băsescu i Mario Borghezio

Izvješće Jan Olbrycht - A7-0268/2013
Raffaele Baldassarre, Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Adam Bielan, Giommaria Uggias, Joseph Cuschieri i Francesca Barracciu

Izvješće Riikka Pakarinen - A7-0280/2013
Raffaele Baldassarre, Rosa Estaràs Ferragut i Giommaria Uggias

Izvješće Victor Boştinaru - A7-0270/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Csaba Sógor, Oleg Valjalo i Elena Băsescu

Izvješće Joachim Zeller - A7-0309/2013
Rosa Estaràs Ferragut i Andrej Plenković

Izvješće Evelyn Regner i Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0340/2013
Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt, Emer Costello, Mitro Repo, Seán Kelly, Oleg Valjalo, Charles Tannock i Anna Záborská

Izvješće Giovanni La Via - A7-0363/2013
Csaba Sógor, Andrej Plenković i Ivana Maletić

Izvješće Pervenche Berès - A7-0368/2013
Anna Záborská

Izvješće Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0361/2013
Adam Bielan i Ivana Maletić

Izvješće Michel Dantin - A7-0366/2013
Marina Yannakoudakis

Izvješće Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0362/2013
Paolo Bartolozzi i Elena Băsescu

Izvješće Albert Deß - A7-0326/2013
Petri Sarvamaa

Izvješće Ashley Fox i Gerald Häfner - A7-0350/2013
Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Davor Ivo Stier, Zdravka Bušić, Oleg Valjalo, Vicky Ford, Charles Tannock, Bernd Posselt i Anna Záborská.


10. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na internetskoj stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 14:40 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: László SURJÁN
potpredsjednik

11. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


12. Obzor 2020. − okvirni program za istraživanje i inovacije (2014. − 2020.) ***I - Pravila za sudjelovanje i širenje programa „Obzor 2020.” ***I - Poseban program za provedbu programa Obzor 2020. * - Program strateških inovacija Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) ***I - Europski institut za inovacije i tehnologiju ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora 2020. − okvirnog programa za istraživanje i inovacije (2014. − 2020.) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravilima za sudjelovanje u Obzoru 2020. – okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014. − 2020.) i širenje njegovih rezultata [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Christian Ehler (A7-0428/2012)

Izvješće o prijedlogu Odluke Vijeća kojom se uspostavlja Poseban program za provedbu Obzora 2020. - okvirnog programa za istraživanje i inovacije (2014. - 2020.) [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Programu strateških inovacija Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT): EIT-ov doprinos inovativnijoj Europi [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Marisa Matias (A7-0422/2012)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 294/2008 o osnivanju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias i Philippe Lamberts predstavili su svoja izvješća.

Govorili su: Vytautas Leškevičius (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća), Máire Geoghegan-Quinn (povjerenica Komisije) i Androulla Vassiliou (povjerenica Komisije).

Govorili su: Bill Newton Dunn (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Nils Torvalds (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Nathalie Griesbeck (izvjestiteljica za mišljenje Odbora TRAN), Oldřich Vlasák (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Ioannis A. Tsoukalas (izvjestitelj za mišljenje Odbora PECH), Emma McClarkin (izvvjestiteljica za mišljenje Odbora CULT), Piotr Borys (izvjestitelj za mišljenje Odbora JURI) i Alajos Mészáros (izvjestitelj za mišljenje Odbora JURI).

PREDSJEDA: Anni PODIMATA
potpredsjednica

Govorili su: Antigoni Papadopoulou (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM), Ioannis A. Tsoukalas, u ime kluba PPE, Norbert Glante, u ime kluba S&D, Kent Johansson, u ime kluba ALDE, Claude Turmes, u ime kluba Verts/ALE, Vicky Ford, u ime kluba ECR, Marisa Matias, u ime kluba GUE/NGL, Roger Helmer, u ime kluba EFD, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Claude Turmes, Francisco Sosa Wagner, nezavisni zastupnik, Pilar del Castillo Vera, Judith A. Merkies, Jürgen Creutzmann, Margrete Auken, Konrad Szymański, Paul Murphy, Franz Obermayr, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Luis Yáñez-Barnuevo García, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Philippe De Backer, Evžen Tošenovský, Ewald Stadler, Paul Rübig, Véronique De Keyser, Izaskun Bilbao Barandica, Susy De Martini, Krišjānis Kariņš, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Marita Ulvskog, Mirosław Piotrowski, Lambert van Nistelrooij i Adam Gierek.

PREDSJEDA: Roberta ANGELILLI
potpredsjednica

Govorili su: Hermann Winkler, Edit Herczog, Seán Kelly, Britta Thomsen, Dubravka Šuica, Peter Skinner, António Fernando Correia de Campos, Monika Panayotova, Jean-Pierre Audy i Zbigniew Ziobro.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Erik Bánki, Anna Záborská, Jan Kozłowski, Marusya Lyubcheva, Pat the Cope Gallagher, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka i Miroslav Mikolášik.

Govorili su: Máire Geoghegan-Quinn, Androulla Vassiliou, Vytautas Leškevičius, Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho i Marisa Matias.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.1 zapisnika od 21.11.2013., točka 8.1 zapisnika od 21.11.2013., točka 8.5 zapisnika od 21.11.2013., točka 8.2 zapisnika od 21.11.2013. i točka 8.3 zapisnika od 21.11.2013.


13. Konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (2014. - 2020.) ***I - Akcijski plan „Poduzetništvo 2020.” - ponovno buđenje poduzetničkog duha u Europi (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (2014. - 2020.) [COM(2011)0834 - C7-0463/2011- 2011/0394(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000110/2013) koje je postavio Paul Rübig, u ime Odbora ITRE, Komisiji: Akcijski plan 2020 za razvoj poduzetništva ‒ Ponovno buđenje poduzetničkog duha u Europi (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013).

Jürgen Creutzmann predstavio je izvješće.

Paul Rübig obrazložio je pitanje.

Govorio je Antonio Tajani (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Paul Rübig (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Emma McClarkin (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO), Marina Yannakoudakis (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM), Bendt Bendtsen, u ime kluba PPE, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Patrizia Toia, u ime kluba S&D, Philippe De Backer, u ime kluba ALDE, Jan Zahradil, u ime kluba ECR, Inês Cristina Zuber, u ime kluba GUE/NGL, Magdi Cristiano Allam, u ime kluba EFD, Dimitar Stoyanov, nezavisni zastupnik, Cristina Gutiérrez-Cortines, Josefa Andrés Barea, Ruža Tomašić, Derek Roland Clark, Andreas Mölzer, Alajos Mészáros, António Fernando Correia de Campos i Maria Da Graça Carvalho.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Monika Panayotova, Danuta Jazłowiecka, Andrej Plenković, Georgios Papanikolaou, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Jaroslav Paška, Erik Bánki i Jan Kozłowski.

Govorili su: Antonio Tajani i Jürgen Creutzmann.

PREDSJEDA: Anni PODIMATA
potpredsjednica

Podneseni prijedlog rezolucije na osnovi članka 115. stavka 5. Poslovnika kojom se zaključuje rasprava:

- Paul Rübig, u ime Odbora ITRE, o Akcijskom planu za razvoj poduzetništva 2020. ‒ Ponovno buđenje poduzetničkog duha u Europi (2013/2532(RSP)) (B7-0466/2013).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.4 zapisnika od 21.11.2013. i točka 8.13 zapisnika od 21.11.2013.


14. Provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike - Tehnološka i industrijska baza europskog obrambenog sektora (rasprava)

Izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike (na temelju godišnjeg izvješća Vijeća o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici Europskom parlamentu) (14605/1/2012 – C7-0000/2013 – 2013/2105(INI)) - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

Izvješće o tehnološkoj i industrijskoj bazi europskog obrambenog sektora [2013/2125(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Michael Gahler (A7-0358/2013)

Maria Eleni Koppa i Michael Gahler predstavili su svoja izvješća.

Govorili su Juozas Olekas (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća) i Antonio Tajani (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Jean-Pierre Audy (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, koji je također podizanje plave karice odgovorio na tri pitanja koja su postavili Andrew Duff, Arnaud Danjean i Jean-Pierre Audy, Sabine Lösing, u ime kluba GUE/NGL, Sampo Terho, u ime kluba EFD, Elmar Brok, Janusz Władysław Zemke, Andrew Duff, Charles Tannock, Willy Meyer, Nikolaos Salavrakos, Krzysztof Lisek, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marietje Schaake, Gerard Batten, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ioan Mircea Paşcu, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Anna Ibrisagic, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou i Cristian Dan Preda.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Charalampos Angourakis, Monika Panayotova, Jaroslav Paška, Eduard Kukan, Paul Murphy i Seán Kelly.

Govorili su: Antonio Tajani, Juozas Olekas, Maria Eleni Koppa i Michael Gahler.

PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

Govorio je Jean-Pierre Audy koji je izrazio žaljenje što se Herman Van Rompuy (predsjednik Europskog vijeća) češće ne pojavljuje pred zastupnicima kako bi izrazio svoja stajališta.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.14 zapisnika od 21.11.2013. i točka 8.15 zapisnika od 21.11.2013.


15. Europska statistika ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 223/2009 o europskoj statistici [COM(2012)0167 - C7-0101/2012- 2012/0084(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Liem Hoang Ngoc (A7-0436/2012)

Liem Hoang Ngoc predstavio je izvješće.

Govorio je Algirdas Šemeta (povjerenik Komisije).

Govorio je Ildikó Gáll-Pelcz, u ime kluba PPE.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Bogusław Liberadzki, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice upućeno Ildiki Gáll-Pelcz, Ruži Tomašić, Ildika Gáll-Pelcz, kako bi odgovorila na pitanje koje su podizanjem plave kartice postavili Bogusław Liberadzki i Erik Bánki.

Govorili su: Algirdas Šemeta i Liem Hoang Ngoc.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje:točka 8.6 zapisnika od 21.11.2013.


16. Program za socijalne promjene i inovacije ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o programu Europske unije za socijalne promjene i inovacije [COM(2011)0609 - C7-0318/2011- 2011/0270(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

Jutta Steinruck predstavio je izvješće.

Govorio je László Andor (povjerenik Komisije).

Govorili su: Bogusław Liberadzki (izvjestitelj za mišljenje Odbora CONT), Inês Cristina Zuber (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ITRE), Tomasz Piotr Poręba (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Philippe Boulland, u ime kluba PPE, Frédéric Daerden, u ime kluba S&D, Marian Harkin, u ime kluba ALDE, Elisabeth Schroedter, u ime kluba Verts/ALE, Patricia van der Kammen, nezavisna zastupnica, Regina Bastos, Edite Estrela, Sari Essayah, Emer Costello i Richard Howitt.

Govorili su: László Andor i Jutta Steinruck.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika od 21.11.2013.


17. Jačanje socijalne dimenzije ekonomske i monetarne unije (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000122/2013) koje je postavila Pervenche Berès, u ime Odbora EMPL, Komisiji: Komunikacija Komisije o "Jačanju socijalne dimenzije ekonomske i monetarne unije (EMU)" (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013)

Pervenche Berès obrazložila je pitanje.

László Andor (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Csaba Őry, u ime kluba PPE, Alejandro Cercas, u ime kluba S&D, Philippe De Backer, u ime kluba ALDE, Marije Cornelissen, u ime kluba Verts/ALE, Inês Cristina Zuber, u ime kluba GUE/NGL, Sari Essayah, Sylvana Rapti i Emer Costello.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobila Edite Estrela.

Govorio je László Andor.

Podneseni prijedlog rezolucije na osnovi članka 115. stavka 5. Poslovnika kojom se zaključuje rasprava:

- Pervenche Berès, u ime Odbora EMPL, o Komunikaciji Komisije pod naslovom „Jačanje socijalne dimenzije ekonomske i monetarne unije (EMU)” (2013/2841(RSP)) (B7-0496/2013).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.16 zapisnika od 21.11.2013.


18. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 522.757/OJJE).


19. Zaključenje dnevne sjednice

Dnevna sjednica je zaključena u 22:35 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Potpisali su se:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti