Index 
Jegyzőkönyv
PDF 279kWORD 209k
2013. november 20., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 3.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)
 4.A közös agrárpolitika finanszírozása, irányítása és nyomon követése ***I – Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap ***I – A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezése ***I – A KAP keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések ***I – Átmeneti intézkedések a vidékfejlesztés vonatkozásában ***I (vita)
 5.A Bizottság 2014. évi munkaprogramja (vita)
 6.A Szaharov-díj átadása (ünnepélyes ülés)
 7.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 216. cikke)
 8.Szavazások órája
  8.1.A 2014-es költségvetési eljárás: közös szöveg (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  8.2.A Rugalmassági Eszköz igénybevétele – A ciprusi strukturális alapok programjainak finanszírozása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  8.3.9/2013. számú költségvetés-módosítási tervezet: Az Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele Románia javára (aszály és erdőtüzek 2012-ben), továbbá Németország, Ausztria és a Cseh Köztársaság javára (a 2013. májusi és júniusi árvizek) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  8.4.Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele: aszály és erdőtüzek Romániában, árvizek Németországban, Ausztriában és a Cseh Köztársaságban (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  8.5.A rugalmassági eszköz igénybevétele az EU 2013. évi általános költségvetésének kiegészítése céljából az Európai Szociális Alap finanszírozásához a Franciaországnak, Olaszországnak és Spanyolországnak juttatandó előirányzatok növelése érdekében (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  8.6.Európai műholdas navigációs rendszerek ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  8.7.Makroszintű pénzügyi támogatás a Jordán Hásimita Királyságnak ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  8.8.Az Európai Unió és az Oroszországi Föderáció közötti, kábítószer-prekurzorokról szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  8.9.Az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  8.10.Az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) jogi kerete * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  8.11.Az európai alapokra vonatkozó közös rendelkezések ***I (szavazás)
  8.12.Európai Szociális Alap ***I (szavazás)
  8.13.Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzése ***I (szavazás)
  8.14.Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az „európai területi együttműködés” célkitűzés ***I (szavazás)
  8.15.Kohéziós Alap ***I (szavazás)
  8.16.Az európai területi együttműködési csoportosulás ***I (szavazás)
  8.17.A nemek közötti egyensúly a tőzsdén jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói körében ***I (szavazás)
  8.18.A befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok ***I (szavazás)
  8.19.A közös agrárpolitika finanszírozása, irányítása és nyomon követése ***I (szavazás)
  8.20.Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap ***I (szavazás)
  8.21.A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezése ***I (szavazás)
  8.22.A KAP keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések ***I (szavazás)
  8.23.Átmeneti intézkedések a vidékfejlesztés vonatkozásában ***I (szavazás)
  8.24.A pénzügyi stabilitásuk és a kötelezettségvállalás visszavonásának szabályai vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy ilyen nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések ***I (szavazás)
  8.25.Az egyes tagállamok számára az Európai Szociális Alapból biztosított pénzügyi allokációk ***I (szavazás)
  8.26.Az Európai Közösség és a Kiribati Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás *** (szavazás)
  8.27.Az uniós intézmények székhelyeinek elhelyezése (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) ***I – A „Horizont 2020” program (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályai ***I – A „Horizont 2020” program (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program * – Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet stratégiai innovációs terve ***I – Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet ***I (vita)
 13.A vállalkozások, valamint a kis- és középvállalkozások versenyképessége (2014–2020) ***I – „Vállalkozás 2020” cselekvési terv: A vállalkozói szellem felélénkítése Európában (vita)
 14.A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása - Európai védelmi technológiai és ipari bázis (vita)
 15.Európai statisztikák ***I (vita)
 16.A társadalmi változásra és innovációra irányuló program ***I (vita)
 17.A GMU szociális dimenziójának erősítése (vita)
 18.A következő ülésnap napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 8.35-kor nyitják meg.


2. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

– A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található ciromazin, fenpropidin, formetanát, oxamil és tebukonazol maradékanyag-határértékeinek tekintetében történő módosításáról (D018241/04 – 2013/2949(RPS) – határidő: 2014/01/13)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság rendelete élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatának csökkentésére vagy a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról (D026716/03 – 2013/2937(RPS) – határidő: 2014/02/08)
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 50. cikke)

– A Bizottság rendelete élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatának csökkentésére vagy a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról (D026717/03 – 2013/2946(RPS) – határidő: 2014/02/12)
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 50. cikke)

– A Bizottság rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (D027578/02 – 2013/2927(RPS) – határidő: 2014/01/26)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH) XVII. mellékletének (CMR anyagok) módosításáról (D027631/03 – 2013/2936(RPS) – határidő: 2014/02/07)
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 50. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 50. cikke)

– A Bizottság rendelete a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyedi helyiségfűtő berendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (D028689/03 – 2013/2931(RPS) – határidő: 2014/02/05)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH) XVII. mellékletének a króm(VI)-vegyületek tekintetében történő módosításáról (D028862/02 – 2013/2938(RPS) – határidő: 2014/02/07)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található dimetomorf, indoxakarb és piraklosztrobin maradékanyag-határértékének tekintetében történő módosításáról (D029075/02 – 2013/2925(RPS) – határidő: 2013/12/25)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található acetamiprid, butralin, klórtoluron, daminozid, izoproturon, pikoxistrobin, pirimetanil és trinexapac maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D029076/03 – 2013/2961(RPS) – határidő: 2014/01/20)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található bifenazát, klórprofám, eszfenvalerát, fludioxonil és tiobenkarb megengedett maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D029077/02 – 2013/2958(RPS) – határidő: 2014/01/19)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság rendelete a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról szóló 432/2012/EU rendelet litván nyelvi változatának helyesbítéséről (D029486/02 – 2013/2954(RPS) – határidő: 2014/02/14)
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 50. cikke)

– A Bizottság rendelete a 601/2012/EU rendeletnek a CO2-től eltérő üvegházhatású gázok globális felmelegedési potenciálja tekintetében történő módosításáról (D029604/01 – 2013/2930(RPS) – határidő: 2014/01/31)
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 50. cikke)

– A Bizottság irányelve a 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a zajszennyezés tekintetében történő módosításáról (D029662/02 – 2013/2935(RPS) – határidő: 2014/02/08)
utalva, illetékes: TRAN

– A Bizottság rendelete a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a házisertés levágást követő húsvizsgálatára vonatkozó különleges követelmények tekintetében történő módosításáról (D029861/03 – 2013/2962(RPS) – határidő: 2014/02/20)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság irányelve a 2012/9/EU irányelvnek az átültetési határideje és az átmeneti időszak vége tekintetében történő módosításáról (D029899/02 – 2013/2957(RPS) – határidő: 2014/02/19)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a kén-dioxid-szulfitok (E 220-228) ízesített boralapú termékekben való használata tekintetében történő módosításáról (D029999/02 – 2013/2947(RPS) – határidő: 2014/01/12)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság rendelete az 1881/2006/EK rendeletnek a Monascus purpureus vörös élesztővel fermentált rizsen alapuló étrend-kiegészítőkben előforduló citrinin felső határértékei tekintetében történő módosításáról (D030008/02 – 2013/2964(RPS) – határidő: 2014/02/21)
utalva, illetékes: ENVI.


3. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (C(2013)06950 – 2013/2926(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: két hónap, 2013. október 24-i beérkezésének időpontját követően.
utalva, illetékes: IMCO

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az építési termékek teljesítménynyilatkozatának weboldalon való közzétételére vonatkozó feltételekről (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: három hónap, 2013. október 30-i beérkezésének időpontját követően.
utalva, illetékes: IMCO

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU rendelet I., II. és IV. mellékletének módosításáról (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: két hónap, 2013. október 30-i beérkezésének időpontját követően.
utalva, illetékes: INTA

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 228/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gazdasági szereplők nyilvántartása, a termelési régión kívüli forgalomba hozatal céljára nyújtott támogatás összege, az embléma, egyes szarvasmarhafélék behozatalivám-mentessége és az Unió legkülső régióit érintő egyedi mezőgazdasági intézkedésekhez kapcsolódó egyes intézkedések finanszírozása tekintetében történő kiegészítéséről (C(2013)07257 – 2013/2940(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: két hónap, 2013. november 7-i beérkezésének időpontját követően.
utalva, illetékes: AGRI

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 229/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről (C(2013)07259 – 2013/2939(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: két hónap, 2013. november 7-i beérkezésének időpontját követően.
utalva, illetékes: AGRI


4. A közös agrárpolitika finanszírozása, irányítása és nyomon követése ***I – Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap ***I – A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezése ***I – A KAP keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések ***I – Átmeneti intézkedések a vidékfejlesztés vonatkozásában ***I (vita)

Jelentés a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD)] – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

Jelentés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD)] – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

Jelentés a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletre) irányuló javaslatról [COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD)] – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Michel Dantin (A7-0366/2013)

Jelentés a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD)] – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

Jelentés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes átmeneti intézkedések megállapításáról, a(z) […]/EU rendeletnek [a vidékfejlesztésről szóló rendelet] a források és a források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és a(z) […]/EU [a közvetlen kifizetésekről szóló rendelet], a(z) […]/EU [horizontális rendelet] és a(z) […]/EU [az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet] rendeletnek a 2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)] – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Albert Deß (A7-0326/2013)

Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin és Albert Deß előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Vytautas Leškevičius (a Tanács soros elnöke) és Dacian Cioloş (a Bizottság tagja).

Felszólal: Peter Jahr (a BUDG bizottság véleményének előadója), Esther de Lange (a CONT bizottság véleményének előadója), Deutsch Tamás (a CONT bizottság véleményének előadója), Karin Kadenbach (az ENVI bizottság véleményének előadója), Giommaria Uggias (a REGI bizottság véleményének előadója), Elisabeth Schroedter (a REGI bizottság véleményének előadója), Younous Omarjee (a REGI bizottság véleményének előadója), Mairead McGuinness, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Paolo De Castro, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, George Lyon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martin Häusling, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: George Lyon, James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, José Bové, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: John Stuart Agnew, Janusz Wojciechowski, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà és Marine Le Pen.

ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

Felszólal: Czesław Adam Siekierski, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Alyn Smith, Julie Girling, João Ferreira, Morten Messerschmidt, Jarosław Kalinowski, Eric Andrieu, Herbert Dorfmann, Ulrike Rodust, Elisabeth Jeggle, Tabajdi Csaba Sándor, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ivari Padar, Mariya Gabriel, Christel Schaldemose, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Sandra Kalniete, Vasilica Viorica Dăncilă, Astrid Lulling, Marc Tarabella, Christa Klaß és Alain Cadec.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrew Henry William Brons és Zofija Mazej Kukovič.

Felszólal: Dacian Cioloş, Vytautas Leškevičius, Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin és Albert Deß.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.11.20-i jegyzőkönyv, 8.19. pont , 2013.11.20-i jegyzőkönyv, 8.20. pont , 2013.11.20-i jegyzőkönyv, 8.21. pont , 2013.11.20-i jegyzőkönyv, 8.22. pont és 2013.11.20-i jegyzőkönyv, 8.23. pont


5. A Bizottság 2014. évi munkaprogramja (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A Bizottság 2014. évi munkaprogramja (2013/2838(RSP))

Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Szájer József, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Andrew Duff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Rolandas Paksas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, és Mario Borghezio, független.

Felszólal: Maroš Šefčovič és Yannick Jadot, utóbbi az előtte felszólaló hozzászólásával kapcsolatban.

A vitát berekesztik.

Felszólal: Dubravka Šuica, aki felhívja a figyelmet arra, hogy az ülésteremben horvát veteránok vannak jelen.

(A 11.50-kor az ünnepélyes ülés kezdetéig felfüggesztett ülést 12.10-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök


6. A Szaharov-díj átadása (ünnepélyes ülés)

A Parlament 12.10 és 12.30 között ünnepélyes ülést tart, hogy átadja a Szaharov-díjat Malála Júszafzaj számára.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök


Felszólal: Tarja Cronberg, az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség elnöke, aki elítéli a bejrúti iráni nagykövetség ellen az előző napon elkövetett terrorista támadást, és Potito Salatto az utóbbi felszólalással kapcsolatban.

7. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 216. cikke)

A P7_TA-PROV(2013)0115(COR02) helyesbítést a tegnapi plenáris ülésen jelentették be (2013.11.19-i jegyzőkönyv, 7. pont ).

Mivel képviselőcsoport vagy legalább 40 képviselő nem kért szavazást róla (az eljárási szabályzat 216. cikkének (4) bekezdése), a helyesbítés elfogadottnak minősül.


8. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


8.1. A 2014-es költségvetési eljárás: közös szöveg (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a költségvetési eljárás keretében az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének közös szövegtervezetéről [13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD)] – az Európai Parlament költségvetési egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége. Társelőadók: Anne E. Jensen és Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)

(A szöveg elutasításához minősített többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2013)0472)

Felszólalások

A szavazás után Algimantas Rimkūnas (a Tanács soros elnöke) megállapítja, hogy a Parlament jóváhagyta az egyeztetőbizottság 2013. november 11–12-i ülésén létrejött megállapodást. Ezen felül megjegyzi, hogy a Tanács nyomatékosan támogatja a megállapodáshoz csatolt közös nyilatkozatokat, és teljes mértékben kötelezettséget vállal betartásukra.

Az elnök ezután a következő nyilatkozatot teszi:

„Az egyeztetőbizottság 2013. november 12-i ülésén létrejött közös szöveget a Parlament és a Tanács egyaránt jóváhagyta. A költségvetési eljárást a szerződésekkel összhangban hajtották végre. A 2014-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetési eljárás tehát befejezettnek tekinthető. Kihirdetem, hogy az Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetése végleges elfogadásra került. A költségvetést a Parlament elnöke ma aláírja.”


8.2. A Rugalmassági Eszköz igénybevétele – A ciprusi strukturális alapok programjainak finanszírozása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Rugalmassági Eszköz igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2013)0647 – C7-0302/2013 – 2013/2223(BUD)] – Költségvetési Bizottság. Előadó: Jean-Luc Dehaene (A7-0388/2013)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2013)0473)


8.3. 9/2013. számú költségvetés-módosítási tervezet: Az Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele Románia javára (aszály és erdőtüzek 2012-ben), továbbá Németország, Ausztria és a Cseh Köztársaság javára (a 2013. májusi és júniusi árvizek) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó, 9/2013. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról [14872/2013 – C7-0388/2013 – 2013/2257(BUD)] – Költségvetési Bizottság. Előadó: Giovanni La Via (A7-0390/2013)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2013)0474)

Felszólalások

A szavazás után Algimantas Rimkūnas (a Tanács soros elnöke) megállapítja, hogy a tanácsi álláspont Parlament által elfogadott módosítása megfelel az egyeztetés során kialakult politikai megállapodásnak. Kijelenti, hogy a Tanács jóváhagyja a 9/2013. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspont Parlament által elfogadott módosítását. Megállapítja, hogy nem kell az egyeztetőbizottságot összehívni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke (5) bekezdésének megfelelően.


8.4. Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele: aszály és erdőtüzek Romániában, árvizek Németországban, Ausztriában és a Cseh Köztársaságban (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (aszály és erdőtüzek Romániában és áradások Németországban, Ausztriában és a Cseh Köztársaságban) [COM(2013)0692 – C7-0343/2013 – 2013/2255(BUD)] – Költségvetési Bizottság. Előadó: José Manuel Fernandes (A7-0369/2013)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2013)0475)


8.5. A rugalmassági eszköz igénybevétele az EU 2013. évi általános költségvetésének kiegészítése céljából az Európai Szociális Alap finanszírozásához a Franciaországnak, Olaszországnak és Spanyolországnak juttatandó előirányzatok növelése érdekében (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Rugalmassági Eszköz igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2013)0559 – C7-0235/2013 – 2013/2159(BUD)] – Költségvetési Bizottság. Előadó: Reimer Böge (A7-0370/2013)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2013)0476)


8.6. Európai műholdas navigációs rendszerek ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az európai műholdas navigációs rendszerek létrehozásáról és üzemeltetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A7-0321/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2013)0477)


8.7. Makroszintű pénzügyi támogatás a Jordán Hásimita Királyságnak ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2013)0242 – C7-0119/2013 – 2013/0128(COD)] – Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Vital Moreira (A7-0335/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2013)0478)


8.8. Az Európai Unió és az Oroszországi Föderáció közötti, kábítószer-prekurzorokról szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és az Oroszországi Föderáció közötti, a kábítószer-perkurzorokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [12221/2013 – C7-0308/2013 – 2013/0005(NLE)] – Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Franck Proust (A7-0342/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2013)0479)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


8.9. Az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a 2009/935/IB határozatnak az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékének tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [16229/2012 – C7-0011/2013 – 2013/0801(CNS)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Philip Claeys (A7-0351/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2013)0480)


8.10. Az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) jogi kerete * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) közösségi jogi keretéről szóló 723/2009/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0682 – C7-0421/2012 – 2012/0321(NLE)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Amalia Sartori (A7-0331/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2013)0481)


8.11. Az európai alapokra vonatkozó közös rendelkezések ***I (szavazás)

Jelentés a közös stratégiai kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló módosított javaslatról [COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD)] – Regionális Fejlesztési Bizottság. Társelőadók: Lambert van Nistelrooij és Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0482)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0482)

Felszólalások

A szavazás előtt Pervenche Berès (az EMPL bizottság elnöke), aki kéri, hogy az EMPL bizottságban elfogadott módosításról szavazzanak, és ezzel a kéréssel kapcsolatban João Ferreira, Elisa Ferreira és Ashley Fox (az elnök elutasítja a kérést).


8.12. Európai Szociális Alap ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD)] – Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0250/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0483)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0483)

Felszólalások

Rebecca Harms, az előző szavazással kapcsolatban.


8.13. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzése ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és „a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD)] – Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0484)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0484)


8.14. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az „európai területi együttműködés” célkitűzés ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)] – Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Riikka Pakarinen (A7-0280/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0485)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0485)


8.15. Kohéziós Alap ***I (szavazás)

Jelentés a Kohéziós Alapról és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD)] – Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0486)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0486)


8.16. Az európai területi együttműködési csoportosulás ***I (szavazás)

Jelentés az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek („EGTC-rendelet”) a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0610 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD)] – Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0487)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0487)


8.17. A nemek közötti egyensúly a tőzsdén jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói körében ***I (szavazás)

Jelentés a tőzsdén jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti egyensúly javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD)] – Jogi Bizottság – Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Társelőadók: Evelyn Regner és Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0488)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0488)


8.18. A befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok ***I (szavazás)

Jelentés a befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD)] – Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Pervenche Berès (A7-0368/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0489)

Pervenche Berès (előadó) az eljárási szabályzat 57. cikke (2) bekezdésével összhangban javasolja, hogy halasszák el a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazást.

A Parlament jóváhagyja a kérést. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.


8.19. A közös agrárpolitika finanszírozása, irányítása és nyomon követése ***I (szavazás)

Jelentés a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD)] – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0490)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0490)

Felszólalások

A szavazás előtt Paolo De Castro (az AGRI bizottság elnöke).


8.20. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD)] – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0491)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0491)


8.21. A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezése ***I (szavazás)

Jelentés a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletre) irányuló javaslatról [COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD)] – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Michel Dantin (A7-0366/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0492)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0492)


8.22. A KAP keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések ***I (szavazás)

Jelentés a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD)] – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0493)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0493)


8.23. Átmeneti intézkedések a vidékfejlesztés vonatkozásában ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes átmeneti intézkedések megállapításáról, a(z) […]/EU rendeletnek [a vidékfejlesztésről szóló rendelet] a források és a források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és a(z) […]/EU [a közvetlen kifizetésekről szóló rendelet], a(z) […]/EU [horizontális rendelet] és a(z) […]/EU [az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet] rendeletnek a 2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)] – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Albert Deß (A7-0326/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0494)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0494)


8.24. A pénzügyi stabilitásuk és a kötelezettségvállalás visszavonásának szabályai vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy ilyen nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések ***I (szavazás)

Jelentés az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk és a kötelezettségvállalás visszavonásának szabályai vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy ilyen nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0301 – C7-0143/2013 – 2013/0156(COD)] – Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Oldřich Vlasák (A7-0312/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2013)0495)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0495)

Felszólalások

Oldřich Vlasák (előadó) a szavazás előtt.


8.25. Az egyes tagállamok számára az Európai Szociális Alapból biztosított pénzügyi allokációk ***I (szavazás)

Jelentés az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek az egyes tagállamok számára az Európai Szociális Alapból biztosított pénzügyi allokációk tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról [COM(2013)0560 – C7-0244/2013 – 2013/0271(COD)] – Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Jan Olbrycht (A7-0381/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P7_TA(2013)0496)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0496)

Felszólalások

Rui Tavares, a szavazás előtt, és Alexander Graf Lambsdorff, a szavazás lefolytatásáról.


8.26. Az Európai Közösség és a Kiribati Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Kiribati Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [13331/2012 – C7-0036/2013 – 2012/0229(NLE)] – Halászati Bizottság. Előadó: Isabella Lövin (A7-0345/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0497)

A parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.

Felszólalások

Isabella Lövin (előadó), a szavazás előtt.


8.27. Az uniós intézmények székhelyeinek elhelyezése (szavazás)

Jelentés az európai uniós intézmények székhelyeinek elhelyezéséről [2012/2308(INI)] – Alkotmányügyi Bizottság. Társelőadók: Ashley Fox és Gerald Häfner (A7-0350/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA-PROV(2013)0498)


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Anne E. Jensen- és Monika Hohlmeier-jelentés – A7-0387/2013
Marina Yannakoudakis és Bernd Posselt

Marian-Jean Marinescu-jelentés – A7-0321/2013
Adam Bielan és Bernd Posselt

Lambert van Nistelrooij- és Constanze Angela Krehl-jelentés – A7-0274/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Marisa Matias, Adam Bielan, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Andrej Plenković, Alda Sousa és Elisa Ferreira

Elisabeth Morin-Chartier-jelentés – A7-0250/2012
Davor Ivo Stier, Elena Băsescu és Mario Borghezio

Jan Olbrycht-jelentés – A7-0268/2013
Raffaele Baldassarre, Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Adam Bielan, Giommaria Uggias, Joseph Cuschieri és Francesca Barracciu

Riikka Pakarinen-jelentés – A7-0280/2013
Raffaele Baldassarre, Rosa Estaràs Ferragut és Giommaria Uggias

Victor Boştinaru-jelentés – A7-0270/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Sógor Csaba, Oleg Valjalo és Elena Băsescu

Joachim Zeller-jelentés – A7-0309/2013
Rosa Estaràs Ferragut és Andrej Plenković

Evelyn Regner- és Rodi Kratsa-Tsagaropoulou-jelentés – A7-0340/2013
Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt, Emer Costello, Mitro Repo, Seán Kelly, Oleg Valjalo, Charles Tannock és Anna Záborská

Giovanni La Via-jelentés – A7-0363/2013
Sógor Csaba, Andrej Plenković és Ivana Maletić

Pervenche Berès-jelentés – A7-0368/2013
Anna Záborská

Luis Manuel Capoulas Santos-jelentés – A7-0361/2013
Adam Bielan és Ivana Maletić

Michel Dantin-jelentés – A7-0366/2013
Marina Yannakoudakis

Luis Manuel Capoulas Santos-jelentés – A7-0362/2013
Paolo Bartolozzi és Elena Băsescu

Albert Deß-jelentés – A7-0326/2013
Petri Sarvamaa

Ashley Fox- és Gerald Häfner-jelentés – A7-0350/2013
Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Davor Ivo Stier, Zdravka Bušić, Oleg Valjalo, Vicky Ford, Charles Tannock, Bernd Posselt és Anna Záborská.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.40-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
SURJÁN László alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) ***I – A „Horizont 2020” program (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályai ***I – A „Horizont 2020” program (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program * – Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet stratégiai innovációs terve ***I – Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet ***I (vita)

Jelentés a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

Jelentés a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Christian Ehler (A7-0428/2012)

Jelentés a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

Jelentés „Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) stratégiai innovációs terve: az EIT hozzájárulása az innovatívabb Európához” című európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0822 – C7-0462/2011 – 2011/0387(COD)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Marisa Matias (A7-0422/2012)

Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló 294/2008/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias és Philippe Lamberts előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Vytautas Leškevičius (a Tanács soros elnöke), Máire Geoghegan-Quinn (a Bizottság tagja) és Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja).

Felszólal: Bill Newton Dunn (a DEVE bizottság véleményének előadója), Nils Torvalds (a BUDG bizottság véleményének előadója), Nathalie Griesbeck (a TRAN bizottság véleményének előadója), Oldřich Vlasák (a REGI bizottság véleményének előadója), Ioannis A. Tsoukalas (a PECH bizottság véleményének előadója), Emma McClarkin (a CULT bizottság véleményének előadója), Piotr Borys (a JURI bizottság véleményének előadója) és Mészáros Alajos (a JURI bizottság véleményének előadója).

ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

Felszólal: Antigoni Papadopoulou (a FEMM bizottság véleményének előadója), Ioannis A. Tsoukalas, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Norbert Glante, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kent Johansson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vicky Ford, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Roger Helmer, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Claude Turmes, Francisco Sosa Wagner, független, Pilar del Castillo Vera, Judith A. Merkies, Jürgen Creutzmann, Margrete Auken, Konrad Szymański, Paul Murphy, Franz Obermayr, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Luis Yáñez-Barnuevo García, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Philippe De Backer, Evžen Tošenovský, Ewald Stadler, Paul Rübig, Véronique De Keyser, Izaskun Bilbao Barandica, Susy De Martini, Krišjānis Kariņš, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Marita Ulvskog, Mirosław Piotrowski, Lambert van Nistelrooij és Adam Gierek.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Felszólal: Hermann Winkler, Herczog Edit, Seán Kelly, Britta Thomsen, Dubravka Šuica, Peter Skinner, António Fernando Correia de Campos, Monika Panayotova, Jean-Pierre Audy és Zbigniew Ziobro.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bánki Erik, Anna Záborská, Jan Kozłowski, Marusya Lyubcheva, Pat the Cope Gallagher, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka és Miroslav Mikolášik.

Felszólal: Máire Geoghegan-Quinn, Androulla Vassiliou, Vytautas Leškevičius, Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho és Marisa Matias.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.11.21-i jegyzőkönyv, 6.1. pont , 2013.11.21-i jegyzőkönyv, 8.1. pont , 2013.11.21-i jegyzőkönyv, 8.5. pont , 2013.11.21-i jegyzőkönyv, 8.2. pont és 2013.11.21-i jegyzőkönyv, 8.3. pont


13. A vállalkozások, valamint a kis- és középvállalkozások versenyképessége (2014–2020) ***I – „Vállalkozás 2020” cselekvési terv: A vállalkozói szellem felélénkítése Európában (vita)

Jelentés a vállalkozások, valamint a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (2014–2020) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000110/2013), felteszi: Paul Rübig, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Vállalkozás 2020 cselekvési terv – A vállalkozói szellem felélénkítése Európában (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013).

Jürgen Creutzmann előterjeszti a jelentést.

Paul Rübig kifejti a kérdést.

Felszólal: Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Paul Rübig (a BUDG bizottság véleményének előadója), Emma McClarkin (az IMCO bizottság véleményének előadója), Marina Yannakoudakis (a FEMM bizottság véleményének előadója), Bendt Bendtsen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Patrizia Toia, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Philippe De Backer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Inês Cristina Zuber, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Magdi Cristiano Allam, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Dimitar Stoyanov, független, Cristina Gutiérrez-Cortines, Josefa Andrés Barea, Ruža Tomašić, Derek Roland Clark, Andreas Mölzer, Mészáros Alajos, António Fernando Correia de Campos és Maria Da Graça Carvalho.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Monika Panayotova, Danuta Jazłowiecka, Andrej Plenković, Georgios Papanikolaou, Herczog Edit, Anneli Jäätteenmäki, Jaroslav Paška, Bánki Erik és Jan Kozłowski.

Felszólal: Antonio Tajani és Jürgen Creutzmann.

ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

– Paul Rübig, az ITRE bizottság nevében, a vállalkozói szellem felélénkítésére irányuló „Vállalkozás 2020” cselekvési tervről (2013/2532(RSP)) (B7-0466/2013).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.11.21-i jegyzőkönyv, 8.4. pont és 2013.11.21-i jegyzőkönyv, 8.13. pont


14. A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása - Európai védelmi technológiai és ipari bázis (vita)

Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (a Tanács által az Európai Parlament számára készített, a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló éves jelentés alapján) (14605/1/2012 – C7-0000/2013 – 2013/2105(INI)) – Külügyi Bizottság. Előadó: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

Jelentés az európai védelmi technológiai és ipari bázisról [2013/2125(INI)] – Külügyi Bizottság. Előadó: Michael Gahler (A7-0358/2013)

Maria Eleni Koppa és Michael Gahler előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Juozas Olekas (a Tanács soros elnöke) és Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Jean-Pierre Audy (az ITRE bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Gáll-Pelcz Ildikó (az IMCO bizottság véleményének előadója), Arnaud Danjean, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Norica Nicolai, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tarja Cronberg, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő három képviselő kékkártyás kérdéseire is: Andrew Duff, Arnaud Danjean és Jean-Pierre Audy, Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sampo Terho, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Elmar Brok, Janusz Władysław Zemke, Andrew Duff, Charles Tannock, Willy Meyer, Nikolaos Salavrakos, Krzysztof Lisek, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marietje Schaake, Gerard Batten, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ioan Mircea Paşcu, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Anna Ibrisagic, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou és Cristian Dan Preda.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Charalampos Angourakis, Monika Panayotova, Jaroslav Paška, Eduard Kukan, Paul Murphy és Seán Kelly.

Felszólal: Antonio Tajani, Juozas Olekas, Maria Eleni Koppa és Michael Gahler.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal: Jean-Pierre Audy, aki sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy Herman Van Rompuy (az Európai Tanács elnöke) nem szólal fel gyakrabban a képviselők előtt.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.11.21-i jegyzőkönyv, 8.14. pont és 2013.11.21-i jegyzőkönyv, 8.15. pont .


15. Európai statisztikák ***I (vita)

Jelentés az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0167 - C7-0101/2012- 2012/0084(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Liem Hoang Ngoc (A7-0436/2012)

Liem Hoang Ngoc előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Algirdas Šemeta (a Bizottság tagja).

Felszólal: Ildikó Gáll-Pelcz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Bogusław Liberadzki, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Ildikó Gáll-Pelcz, Ruža Tomašić, Ildikó Gáll-Pelcz, aki válaszol Bogusław Liberadzki kékkártyás kérdésére, és Erik Bánki.

Felszólal: Algirdas Šemeta és Liem Hoang Ngoc.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.11.21-i jegyzőkönyv, 8.6. pont .


16. A társadalmi változásra és innovációra irányuló program ***I (vita)

Jelentés a társadalmi változásra és innovációra irányuló uniós programról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0609 - C7-0318/2011- 2011/0270(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

Jutta Steinruck előterjeszti a jelentést.

Felszólal: László Andor (a Bizottság tagja).

Felszólal: Bogusław Liberadzki (a CONT bizottság véleményének előadója), Inês Cristina Zuber (az ITRE bizottság véleményének előadója), Tomasz Piotr Poręba (a REGI bizottság véleményének előadója), Philippe Boulland, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Frédéric Daerden, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Patricia van der Kammen, független, Regina Bastos, Edite Estrela, Sari Essayah, Emer Costello és Richard Howitt.

Felszólal: László Andor és Jutta Steinruck.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.11.21-i jegyzőkönyv, 8.7. pont .


17. A GMU szociális dimenziójának erősítése (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000122/2013) felteszi: Pervenche Berès, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: „A gazdasági és monetáris unió szociális dimenziójának megerősítése” című bizottsági közlemény 2013/2841(RSP) (B7-0524/2013)

Pervenche Berès kifejti a kérdést.

László Andor (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Csaba Őry, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Alejandro Cercas, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Philippe De Backer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marije Cornelissen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Inês Cristina Zuber, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sari Essayah, Sylvana Rapti és Emer Costello.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Edite Estrela.

Felszólal: László Andor.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Pervenche Berès, az EMPL bizottság nevében, „A gazdasági és monetáris unió szociális dimenziójának megerősítése” című bizottsági közleményről (2013/2841(RSP)) (B7-0496/2013).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.11.21-i jegyzőkönyv, 8.16. pont


18. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 522.757/OJJE).


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.35-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat