Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 21. november 2013 - Strasbourg

2. Bevillingsoverførsler

Regionsudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om bevillingsoverførsel INF 4/2013, INF 5/2013, INF 6/2013, INF 7/2013 og INF 8/2013.

Ombudsmanden havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om bevillingsoverførsel 4/2013.

Ombudsmanden havde i overensstemmelse med artikel 25, stk. 3, og artikel 27 i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om bevillingsoverførsel 5/2013.

Revisionsretten havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om bevillingsoverførsel V/AB-07/C/13.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om bevillingsoverførsel 2/2013.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om bevillingsoverførsel 1/2013.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg havde i overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om bevillingsoverførsel INF 4/2013.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, i finansforordningen vedtaget, at det ikke ville gøre indsigelse imod forslaget til bevillingsverførsel 1/2013 og 2/2013, som Tjenesten for EU's Optræden Udadtil havde fremsat.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, i finansforordningen vedtaget, at det ikke ville gøre indsigelse imod forslaget til bevillingsverførsel 4/2013 og 5/2013, som Ombudsmanden havde fremsat.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, i finansforordningen vedtaget, at det ikke ville gøre indsigelse imod forslaget til bevillingsoverførsel INF 4/2013, som Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg havde fremsat.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, i fiinansforordningen vedtaget, at det ikke ville gøre indsigelse imod forslaget til bevillingsoverførsel V/AB-07/C/13, som Revisionsretten havde fremsat.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, i fiinansforordningen vedtaget, at det ikke ville gøre indsigelse imod forslaget til bevillingsoverførsel INF 4/2013, INF 5/2013, INF 6/2013, INF 7/2013 og INF 8/2013, som Regionsudvalget havde fremsat.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om godkendelsen af forslagene til bevillingsoverførsel DEC 26/2013, DEC 27/2013, DEC 30/2013, DEC 33/2013, DEC 34/2013 og DEC 35/2013.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 26/2013 (N7-0082/2013 - C7-0306/2013 - 2013/2226(GBD)), DEC 30/2013 (N7-0085/2013 - C7-0354/2013 - 2013/2261(GBD)) og DEC 35/2013 (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 - 2013/2268(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 50, stk. 1, i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod de forslag, som Revisionsretten havde fremsat om en ændring af Rettens stillingsfortegnelse.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil havde i overensstemmelse med artikel 203, stk. 5 og stk. 7, undderrettet Budgetmyndigheden om sine nye kontorer i Egypten.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik