Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 21. listopadu 2013 - Štrasburk

5. Prezentace výroční zprávy Účetního dvora za rok 2012 (rozprava)
Doslovné záznamy

Prezentace výroční zprávy Účetního dvora za rok 2012 (2013/2833(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (předseda Účetního dvora) uvedl zprávu.

Vystoupil Algirdas Šemeta (člen Komise).

Vystoupili: Markus Pieper za skupinu PPE, Jens Geier za skupinu S&D, a Jan Mulder za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupili: Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Marta Andreasen za skupinu ECR, Søren Bo Søndergaard za skupinu GUE/NGL, Hans-Peter Martin nezařazený, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Michael Theurer, Mirosław Piotrowski, Eva Ortiz Vilella, Inés Ayala Sender, Gerben-Jan Gerbrandy, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Jan Olbrycht, Ivana Maletić, Petri Sarvamaa a Jean-Pierre Audy.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Inés Ayala Sender a Franz Obermayr.

Vystoupili: Algirdas Šemeta, Vítor Manuel da Silva Caldeira a Gerben-Jan Gerbrandy k nepřítomnosti Rady (předsedající vzal vystoupení na vědomí).

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:30 před hlasováním a pokračovalo v 12:00)

Právní upozornění - Ochrana soukromí