Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 21 november 2013 - Straatsburg

5. Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer over 2012 (debat)
CRE

Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer over 2012 (2013/2833(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (voorzitter van de Rekenkamer) presenteert het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Markus Pieper, namens de PPE-Fractie, Jens Geier, namens de S&D-Fractie, en Jan Mulder, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Marta Andreasen, namens de ECR-Fractie, Søren Bo Søndergaard, namens de GUE/NGL-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-fractiegebonden lid, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Michael Theurer, Mirosław Piotrowski, Eva Ortiz Vilella, Inés Ayala Sender, Gerben-Jan Gerbrandy, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Jan Olbrycht, Ivana Maletić, Petri Sarvamaa en Jean-Pierre Audy.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Inés Ayala Sender en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta, Vítor Manuel da Silva Caldeira en Gerben-Jan Gerbrandy, over de afwezigheid van de Raad (de Voorzitter neemt hiervan kennis).

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.30 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid