Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 21 listopada 2013 r. - Strasburg

5. Przedstawienie sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2012 (debata)
Pełne sprawozdanie

Przedstawienie sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2012 (2013/2833(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego) dokonał prezentacji.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Głos zabrali: Markus Pieper w imieniu grupy PPE, Jens Geier w imieniu grupy S&D, i Jan Mulder w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Marta Andreasen w imieniu grupy ECR, Søren Bo Søndergaard w imieniu grupy GUE/NGL, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Michael Theurer, Mirosław Piotrowski, Eva Ortiz Vilella, Inés Ayala Sender, Gerben-Jan Gerbrandy, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Jan Olbrycht, Ivana Maletić, Petri Sarvamaa i Jean-Pierre Audy.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Inés Ayala Sender i Franz Obermayr.

Głos zabrali: Algirdas Šemeta, Vítor Manuel da Silva Caldeira i Gerben-Jan Gerbrandy, w sprawie nieobecności Rady (Przewodniczący przyjął to do wiadomości).

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11:30 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.12:00.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności