Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 21. novembra 2013 - Štrasburg

5. Predloženie výročnej správy Dvora audítorov za rok 2012 (rozprava)
CRE

Predloženie výročnej správy Dvora audítorov za rok 2012 (2013/2833(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (predseda Dvora audítorov) uviedol správu.

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Markus Pieper v mene skupiny PPE, Jens Geier v mene skupiny S&D a Jan Mulder v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Marta Andreasen v mene skupiny ECR, Søren Bo Søndergaard v mene skupiny GUE/NGL, Hans-Peter Martin – nezaradený poslanec, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Michael Theurer, Mirosław Piotrowski, Eva Ortiz Vilella, Inés Ayala Sender, Gerben-Jan Gerbrandy, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Jan Olbrycht, Ivana Maletić, Petri Sarvamaa a Jean-Pierre Audy.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Inés Ayala Sender a Franz Obermayr.

Vystúpili: Algirdas Šemeta, Vítor Manuel da Silva Caldeira a Gerben-Jan Gerbrandy k neprítomnosti Rady (predseda to vzal na vedomie).

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.30 h z dôvodu hlasovania a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia