Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0401(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0427/2012

Ingivna texter :

A7-0427/2012

Debatter :

PV 20/11/2013 - 12
CRE 20/11/2013 - 12

Omröstningar :

PV 21/11/2013 - 6.1
CRE 21/11/2013 - 6.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0499

Protokoll
Torsdagen den 21 november 2013 - Strasbourg

6.1. Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0499)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0499)

Inlägg

Teresa Riera Madurell (föredragande) yttrade sig före omröstningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy