Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 21 ноември 2013 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

6. Време за гласуване
Пълни стенографски протоколи

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказа се Sophia in 't Veld относно рисковете, свързани с телефонните и електронни комуникации в рамките на Парламента (Председателят приема това за сведение).


6.1. „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) ***I (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност