Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 21. listopadu 2013 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

6. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupila Sophia in 't Veld k rizikům týkajícím se bezpečnosti telefonických a elektronických komunikací v prostorách Parlamentu (předsedající zal vystoupení na vědomí).


6.1. Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0499)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0499)

Vystoupení

Před hlasováním Teresa Riera Madurell (zpravodajka).

Právní upozornění - Ochrana soukromí