Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 21. listopadu 2013 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

6. Hlasování
Doslovné záznamy

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupila Sophia in 't Veld k rizikům týkajícím se bezpečnosti telefonických a elektronických komunikací v prostorách Parlamentu (předsedající zal vystoupení na vědomí).


6.1. Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) ***I (hlasování)
Právní upozornění - Ochrana soukromí