Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 21. november 2013 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

6. Hääletused
Istungi stenogramm

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võttis Sophia in 't Veld parlamendisisese telefoni- ja elektroonilise side turvalisusriskide kohta (juhataja võttis selle teadmiseks).


6.1. Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 ***I (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika