Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 21 listopada 2013 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

6. Głosowanie
Pełne sprawozdanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°

° ° °

Głos zabrała Sophia in 't Veld w sprawie zagrożeń bezpieczeństwa komunikacji telefonicznej i elektronicznej wewnątrz Parlamentu (Przewodniczący przyjął to do wiadomości).


6.1. „Horyzont 2020” - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) ***I (głosowanie)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności