Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 21 listopada 2013 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

6. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°

° ° °

Głos zabrała Sophia in 't Veld w sprawie zagrożeń bezpieczeństwa komunikacji telefonicznej i elektronicznej wewnątrz Parlamentu (Przewodniczący przyjął to do wiadomości).


6.1. „Horyzont 2020” - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Horyzont 2020” - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI ORAZ POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0499)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0499)

Wystąpienia

Teresa Riera Madurell (sprawozdawczyni), przed głosowaniem.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności