Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 21 noiembrie 2013 - Strasbourg

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

6. Votare
Stenograma

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

A intervenit Sophia in 't Veld privind riscurile pentru siguranță în cazul comunicațiilor telefonice și electronice ale membrilor Parlamentului (Preşedintele a luat act de această intervenție).


6.1. Programul-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont 2020 (2014-2020) ***I (vot)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate