Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 21 noiembrie 2013 - Strasbourg

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

6. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

A intervenit Sophia in 't Veld privind riscurile pentru siguranță în cazul comunicațiilor telefonice și electronice ale membrilor Parlamentului (Preşedintele a luat act de această intervenție).


6.1. Programul-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont 2020 (2014-2020) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI ȘI AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0499)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0499)

Intervenţii

Teresa Riera Madurell (raportoare), înaintea votului.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate