Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 21. novembra 2013 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

6. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

V rozprave vystúpila Sophia in 't Veld k bezpečnostným rizikám telefonickej a elektronickej komunikáciesur v priestoroch Parlamentu (predseda to vzal na vedomie).


6.1. Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) – Horizont 2020 [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0499)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0499)

Vystúpenia

Teresa Riera Madurell (spravodajkyňa) pred hlasovaním.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia