Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 21. novembra 2013 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

6. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

V rozprave vystúpila Sophia in 't Veld k bezpečnostným rizikám telefonickej a elektronickej komunikáciesur v priestoroch Parlamentu (predseda to vzal na vedomie).


6.1. Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) ***I (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia