Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2841(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0496/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0496/2013

Συζήτηση :

PV 20/11/2013 - 17
CRE 20/11/2013 - 17

Ψηφοφορία :

PV 21/11/2013 - 8.16
CRE 21/11/2013 - 8.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0515

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

8.16. Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ (ψηφοφορία)
CRE

Πρόταση ψηφίσματος B7-0496/2013 (2013/2841(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0515)

Παρεμβάσεις

Pervenche Berès, μετά την ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου