Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 21 ta' Novembru 2013 - Strasburgu

8. Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

8.1. Ir-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni f'Orizzont 2020 ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni f''Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni - Orizzont 2020 (2014-2020)' [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Christian Ehler (A7-0428/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0500)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0500)


8.2. L-Aġenda Strateġika tal-Innovazzjoni tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenda Strateġika tal-Innovazzjoni tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT): il-kontribuzzjoni tal-EIT għal Ewropa iktar innovattiva [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Marisa Matias (A7-0422/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0501)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0501)


8.3. Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 294/2008 li jistabbilixxi l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0502)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0502)


8.4. Il-Kompetittività tal-intrapriżi u l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju (2014 - 2020) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-Intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (2014-2020) [COM(2011)0834 - C7-0463/2011- 2011/0394(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0503)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0503)


8.5. Programm Speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020 * (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Programm Speċifiku li Jimplimenta Orizzont 2020 – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014 - 2020) [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0504)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0504)


8.6. L-Istatistika Ewropea ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 223/2009 dwar l-Istatistika Ewropea [COM(2012)0167 - C7-0101/2012- 2012/0084(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Liem Hoang Ngoc (A7-0436/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0505)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0505)

Interventi

Liem Hoang Ngoc (rapporteur), wara l-votazzjoni.


8.7. Programm tal-UE għall-bidla soċjali u l-innovazzjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Bidla Soċjali u l-Innovazzjoni [COM(2011)0609 - C7-0318/2011- 2011/0270(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0506)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0506)


8.8. Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) (*) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) [COM(2011)0874 - C7-0498/2011- 2011/0428(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Jutta Haug (A7-0294/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0507)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0507)


8.9. Programm ta' azzjoni għat-tassazzjoni (*) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm ta' azzjoni għat-tassazzjoni fl-Unjoni Ewropea għall-perjodu 2014-2020 (Fiscalis 2020) u jirrevoka d-Deċiżjoni Nru 1482/2007/KE [COM(2012)0465 - C7-0242/2012- 2011/0341B(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0508)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0508)


8.10. Programm ta' azzjoni għad-dwana ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm ta' azzjoni għad-dwana fl-Unjoni Ewropea għall-perjodu 2014-2020 (Dwana 2020) u jirrevoka d-Deċiżjoni Nru 624/2007/KE [COM(2012)0464 - C7-0241/2012- 2011/0341A(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0509)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0509)


8.11. Assigurazzjoni u Riassigurazzjoni (Solvenza II) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/138/KE dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Solvenza II) rigward id-dati tat-traspożizzjoni u l-applikazzjoni u d-data tar-revoka ta' ċerti Direttivi [COM(2013)0680 - C7-0315/2013- 2013/0327(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Sharon Bowles (A7-0352/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0510)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0510)


8.12. Is-sitwazzjoni attwali tal-aġenda ta' Doha għall-iżvilupp (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0492/2013, B7-0493/2013 u B7-0494/2013 (2013/2740(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0492/2013

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0493/2013

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0494/2013

Adozzjoni (P7_TA(2013)0511)

Interventi

Pablo Zalba Bidegain, biex iressaq emenda orali għall-emenda 5, li nżammet.


8.13. Pjan ta' Azzjoni dwar l-Intraprenditorija 2020: Tkebbis mill-ġdid tal-ispirtu tal-intraprendenza fl-Ewropa (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0466/2013 (2013/2532(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2013)0512)


8.14. L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta’ Sigurtà u ta’ Difiża Komuni (abbażi tar-Rapport Annwali tal-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni) (14605/1/2012 – C7-0000/2013 – 2013/2105(INI)) - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2013)0513)


8.15. Il-Bażi Industrijali u Teknoloġika tad-Difiża Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar il-Bażi Industrijali u Teknoloġika tad-Difiża Ewropea [2013/2125(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Michael Gahler (A7-0358/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2013)0514)


8.16. It-tisħiħ tad-dimensjoni soċjali tal-UEM (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0496/2013 (2013/2841(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2013)0515)

Interventi

Pervenche Berès, wara l-votazzjoni.

Avviż legali - Politika tal-privatezza