Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2013. gada 21. novembris - Strasbūra

9. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Teresa Riera Madurell ziņojums - A7-0427/2012
Jo Leinen, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrej Plenković, Ewald Stadler, Charles Tannock, Ivana Maletić un Bernd Posselt

Christian Ehler ziņojums - A7-0428/2012
Martina Anderson un Seán Kelly

Marisa Matias ziņojums - A7-0422/2012
Jo Leinen

Philippe Lamberts ziņojums - A7-0403/2012
Seán Kelly

Jürgen Creutzmann ziņojums - A7-0420/2012
Joseph Cuschieri, Petri Sarvamaa, Adam Bielan, Peter Jahr, Seán Kelly, Charles Tannock un Bernd Posselt

Liem Hoang Ngoc ziņojums - A7-0436/2012
Seán Kelly

Jutta Steinruck ziņojums - A7-0241/2012
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Jutta Haug ziņojums - A7-0294/2012
Seán Kelly un Dubravka Šuica

Theodor Dumitru Stolojan ziņojums - A7-0399/2012
Seán Kelly

Pašreizējais stāvoklis Dohas attīstības programmas norisē - (2013/2740(RSP)) - (B7-0492/2013 - B7-0493/2013 - B7-0494/2013)
Charles Tannock

Maria Eleni Koppa ziņojums - A7-0360/2013
Adam Bielan, Seán Kelly un Bernd Posselt

Michael Gahler ziņojums - A7-0358/2013
Adam Bielan un Seán Kelly.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika