Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 21 noiembrie 2013 - Strasbourg

9. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Teresa Riera Madurell - A7-0427/2012
Jo Leinen, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrej Plenković, Ewald Stadler, Charles Tannock, Ivana Maletić şi Bernd Posselt

Raport Christian Ehler - A7-0428/2012
Martina Anderson şi Seán Kelly

Raport Marisa Matias - A7-0422/2012
Jo Leinen

Raport Philippe Lamberts - A7-0403/2012
Seán Kelly

Raport Jürgen Creutzmann - A7-0420/2012
Joseph Cuschieri, Petri Sarvamaa, Adam Bielan, Peter Jahr, Seán Kelly, Charles Tannock şi Bernd Posselt

Raport Liem Hoang Ngoc - A7-0436/2012
Seán Kelly

Raport Jutta Steinruck - A7-0241/2012
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Raport Jutta Haug - A7-0294/2012
Seán Kelly şi Dubravka Šuica

Raport Theodor Dumitru Stolojan - A7-0399/2012
Seán Kelly

Situaţia actuală în ceea ce priveşte Agenda de dezvoltare de la Doha - (2013/2740(RSP)) - (B7-0492/2013 - B7-0493/2013 - B7-0494/2013)
Charles Tannock

Raport Maria Eleni Koppa - A7-0360/2013
Adam Bielan, Seán Kelly şi Bernd Posselt

Raport Michael Gahler - A7-0358/2013
Adam Bielan şi Seán Kelly.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate