Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 21. novembra 2013 - Štrasburg

9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Teresa Riera Madurell - A7-0427/2012
Jo Leinen, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrej Plenković, Ewald Stadler, Charles Tannock, Ivana Maletić a Bernd Posselt

Správa: Christian Ehler - A7-0428/2012
Martina Anderson a Seán Kelly

Správa: Marisa Matias - A7-0422/2012
Jo Leinen

Správa: Philippe Lamberts - A7-0403/2012
Seán Kelly

Správa: Jürgen Creutzmann - A7-0420/2012
Joseph Cuschieri, Petri Sarvamaa, Adam Bielan, Peter Jahr, Seán Kelly, Charles Tannock a Bernd Posselt

Správa: Liem Hoang Ngoc - A7-0436/2012
Seán Kelly

Správa: Jutta Steinruck - A7-0241/2012
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Správa: Jutta Haug - A7-0294/2012
Seán Kelly a Dubravka Šuica

Správa: Theodor Dumitru Stolojan - A7-0399/2012
Seán Kelly

Súčasný stav rozvojového programu z Dauhy - (2013/2740(RSP)) - (B7-0492/2013 - B7-0493/2013 - B7-0494/2013)
Charles Tannock

Správa: Maria Eleni Koppa - A7-0360/2013
Adam Bielan, Seán Kelly a Bernd Posselt

Správa: Michael Gahler - A7-0358/2013
Adam Bielan a Seán Kelly.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia