Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2951(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0497/2013

Συζήτηση :

PV 21/11/2013 - 15.1
CRE 21/11/2013 - 15.1

Ψηφοφορία :

PV 21/11/2013 - 16.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0516

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

15.1. Μπαγκλαντές: ανθρώπινα δικαιώματα και επικείμενες εκλογές
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 και B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

Οι Véronique De Keyser και Charles Tannock παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B7-0497/2013 και B7-0531/2013.

Παρεμβαίνει ο Phil Bennion σχετικά με τον χρόνο ομιλίας.

Οι Marie-Christine Vergiat, Phil Bennion και Jean Lambert παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B7-0539/2013, B7-0541/2013 και B7-0544/2013.

Παρεμβαίνουν οι Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sari Essayah, Mitro Repo, Bogusław Sonik, Ana Gomes, Jolanta Emilia Hibner, Corina Creţu και Eija-Riitta Korhola.

Παρεμβαίνει ο Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.11.2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου