Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2953(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0499/2013

Συζήτηση :

PV 21/11/2013 - 15.3
CRE 21/11/2013 - 15.3

Ψηφοφορία :

PV 21/11/2013 - 16.3
CRE 21/11/2013 - 16.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0518

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

15.3. Δίκαιη απονομή δικαιοσύνης στη Βολιβία, ειδικότερα στις υποθέσεις Előd Tóásó και Mario Tadic
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 και B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

Οι Véronique De Keyser, Kinga Gál, Charles Tannock, Jürgen Klute, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Posselt, και Marietje Schaake παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Davor Ivo Stier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Monica Luisa Macovei, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jürgen Klute, Sari Essayah και Csaba Sógor, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Marie-Christine Vergiat.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Krisztina Morvai και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.11.2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου