Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2951(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0497/2013

Rozpravy :

PV 21/11/2013 - 15.1
CRE 21/11/2013 - 15.1

Hlasování :

PV 21/11/2013 - 16.1

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0516

Zápis
Čtvrtek, 21. listopadu 2013 - Štrasburk

16.1. Bangladéš: lidská práva a nadcházející volby (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 a B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0497/2013

(nahrazující B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0541/2013 a B7-0544/2013):

předložen těmito poslanci:

Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik a Anna Záborská za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Richard Howitt, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella a Mojca Kleva Kekuš za skupinu S&D;

Phil Bennion, Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells a Kristiina Ojuland za skupinu ALDE;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko a Adam Bielan za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2013)0516)

(Návrh usnesení B7-0539/2013 se nebere v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí