Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2951(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0497/2013

Debaty :

PV 21/11/2013 - 15.1
CRE 21/11/2013 - 15.1

Głosowanie :

PV 21/11/2013 - 16.1

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0516

Protokół
Czwartek, 21 listopada 2013 r. - Strasburg

16.1. Bangladesz: prawa człowieka i zbliżające się wybory (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 i B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0497/2013

(zastępujący B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0541/2013 i B7-0544/2013):

złożony przez następujących posłów:

Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik i Anna Záborská w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Richard Howitt, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella i Mojca Kleva Kekuš w imieniu grupy S&D;

Phil Bennion, Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko i Adam Bielan w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2013)0516)

(Projekt rezolucji B7-0539/2013 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności