Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2951(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0497/2013

Dezbateri :

PV 21/11/2013 - 15.1
CRE 21/11/2013 - 15.1

Voturi :

PV 21/11/2013 - 16.1

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0516

Proces-verbal
Joi, 21 noiembrie 2013 - Strasbourg

16.1. Bangladesh: drepturile omului și viitoarele alegeri (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 şi B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0497/2013

(care înlocuieşte B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0541/2013 şi B7-0544/2013):

depusă de următorii deputaţi:

Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik şi Anna Záborská, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Richard Howitt, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella şi Mojca Kleva Kekuš, în numele Grupului S&D;

Phil Bennion, Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells şi Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2013)0516)

(Propunerea de rezoluţie B7-0539/2013 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate