Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2951(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0497/2013

Rozpravy :

PV 21/11/2013 - 15.1
CRE 21/11/2013 - 15.1

Hlasovanie :

PV 21/11/2013 - 16.1

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0516

Zápisnica
Štvrtok, 21. novembra 2013 - Štrasburg

16.1. Bangladéš: ľudské práva a nadchádzajúce voľby (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 a B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0497/2013

(nahrádzajúci B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0541/2013 a B7-0544/2013):

podaný týmito poslancami:

Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik a Anna Záborská v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Richard Howitt, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella a Mojca Kleva Kekuš v mene skupiny S&D;

Phil Bennion, Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells a Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko a Adam Bielan v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2013)0516)

(Návrh uznesenia B7-0539/2013 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia