Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2952(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0498/2013

Rozpravy :

PV 21/11/2013 - 15.2
CRE 21/11/2013 - 15.2

Hlasování :

PV 21/11/2013 - 16.2

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0517

Zápis
Čtvrtek, 21. listopadu 2013 - Štrasburk

16.2. Katar: situace migrujících pracovníků (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 a B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0498/2013

(nahrazující B7-0498/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 a B7-0536/2013):

předložen těmito poslanci:

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella, Emine Bozkurt a Mojca Kleva Kekuš za skupinu S&D;

Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Robert Rochefort a Kristiina Ojuland za skupinu ALDE;

Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou a Iñaki Irazabalbeitia Fernández za skupinu Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias a Alda Sousa za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2013)0517)

(Návrhy usnesení B7-0532/2013 a B7-0533/2013 se neberou v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí