Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2952(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0498/2013

Forhandlinger :

PV 21/11/2013 - 15.2
CRE 21/11/2013 - 15.2

Afstemninger :

PV 21/11/2013 - 16.2

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0517

Protokol
Torsdag den 21. november 2013 - Strasbourg

16.2. Qatar: Situationen for vandrende arbejdstagere (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 og B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0498/2013

(erstatter B7-0498/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 og B7-0536/2013):

stillet af:

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella, Emine Bozkurt og Mojca Kleva Kekuš for S&D-Gruppen;

Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Robert Rochefort og Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen;

Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou og Iñaki Irazabalbeitia Fernández for Verts/ALE-Gruppen;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias og Alda Sousa for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2013)0517)

(Forslag til beslutning B7-0532/2013 og B7-0533/2013 bortfaldt).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik