Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2952(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0498/2013

Keskustelut :

PV 21/11/2013 - 15.2
CRE 21/11/2013 - 15.2

Äänestykset :

PV 21/11/2013 - 16.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0517

Pöytäkirja
Torstai 21. marraskuuta 2013 - Strasbourg

16.2. Qatarin siirtotyöläisten tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 ja B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0498/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0498/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 ja B7-0536/2013):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella, Emine Bozkurt ja Mojca Kleva Kekuš S&D-ryhmän puolesta;

Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Robert Rochefort ja Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta;

Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou ja Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias ja Alda Sousa GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0517)

(Päätöslauselmaesitykset B7-0532/2013 ja B7-0533/2013 raukesivat.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö