Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2952(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0498/2013

Debatai :

PV 21/11/2013 - 15.2
CRE 21/11/2013 - 15.2

Balsavimas :

PV 21/11/2013 - 16.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0517

Protokolas
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d. - Strasbūras

16.2. Darbuotojų migrantų padėtis Katare (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 ir B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0498/2013

(keičiama B7-0498/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 ir B7-0536/2013)

pateiktas šių Parlamento narių:

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella, Emine Bozkurt ir Mojca Kleva Kekuš S&D frakcijos vardu;

Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Robert Rochefort ir Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu;

Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou ir Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE frakcijos vardu;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias ir Alda Sousa GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2013)0517)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0532/2013 ir B7-0533/2013 anuliuoti.)

Teisinė informacija - Privatumo politika