Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2952(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0498/2013

Rozpravy :

PV 21/11/2013 - 15.2
CRE 21/11/2013 - 15.2

Hlasovanie :

PV 21/11/2013 - 16.2

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0517

Zápisnica
Štvrtok, 21. novembra 2013 - Štrasburg

16.2. Katar: situácia migrujúcich pracovníkov (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 a B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0498/2013

(nahrádzajúci B7-0498/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 a B7-0536/2013):

podaný týmito poslancami:

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella, Emine Bozkurt a Mojca Kleva Kekuš v mene skupiny S&D;

Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Robert Rochefort a Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE;

Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou a Iñaki Irazabalbeitia Fernández v mene skupiny Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias a Alda Sousa v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2013)0517)

(Návrhy uznesenia B7-0532/2013 a B7-0533/2013 sa stali bezpredmetnými.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia