Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2953(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0499/2013

Разисквания :

PV 21/11/2013 - 15.3
CRE 21/11/2013 - 15.3

Гласувания :

PV 21/11/2013 - 16.3
CRE 21/11/2013 - 16.3

Приети текстове :

P7_TA(2013)0518

Протокол
Четвъртък, 21 ноември 2013 г. - Страсбург

16.3. Справедливо правосъдие в Боливия, по-специално за Ельод Тоашо и Марио Тадич (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 и B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0499/2013

(за замяна на B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013 и B7-0542/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik и Anna Záborská, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou и Marc Tarabella, от името на групата S&D;

Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort и Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki и Ruža Tomašić, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2013)0518)

(Предложенията за резолюции B7-0540/2013 и B7-0543/2013 отпадат.)

Изказвания

Véronique De Keyser представи устно изменение на изменение 5, което не беше прието, тъй като повече от една десета от присъствашите членове на ЕП му се противопоставиха.

Правна информация - Политика за поверителност