Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2953(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0499/2013

Forhandlinger :

PV 21/11/2013 - 15.3
CRE 21/11/2013 - 15.3

Afstemninger :

PV 21/11/2013 - 16.3
CRE 21/11/2013 - 16.3

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0518

Protokol
Torsdag den 21. november 2013 - Strasbourg

16.3. Et retfærdigt retsvæsen i Bolivia, navnlig i sagerne om Előd Tóásó og Mario Tadic (afstemning)
CRE

Forslag til beslutning B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 og B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0499/2013

(erstatter B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013 og B7-0542/2013):

stillet af:

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik og Anna Záborská for PPE-Gruppen;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou og Marc Tarabella for S&D-Gruppen;

Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort og Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki og Ruža Tomašić for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2013)0518)

(Forslag til beslutning B7-0540/2013 og B7-0543/2013 bortfaldt).

Indlæg

Véronique De Keyser havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 5, hvilket ikke var blevet godtaget, idet mere end en tiendedel af de tilstedeværende medlemmer havde været imod.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik