Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2953(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0499/2013

Debatai :

PV 21/11/2013 - 15.3
CRE 21/11/2013 - 15.3

Balsavimas :

PV 21/11/2013 - 16.3
CRE 21/11/2013 - 16.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0518

Protokolas
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d. - Strasbūras

16.3. Teisingumas Bolivijoje, ypač Elődo Tóásó ir Mario Tadico bylos (balsavimas)
CRE

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 ir B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0499/2013

(keičiama B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013 ir B7-0542/2013)

pateiktas šių Parlamento narių:

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik ir Anna Záborská PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou ir Marc Tarabella S&D frakcijos vardu;

Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort ir Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2013)0518)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0540/2013 ir B7-0543/2013 anuliuoti.)

Kalbėjo:

Véronique De Keyser, ji 5 pakeitimui pateikė žodinį pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, nes jam paprieštaravo daugiau kaip viena dešimtoji posėdyje dalyvaujančių Parlamento narių.

Teisinė informacija - Privatumo politika