Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2953(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0499/2013

Debatten :

PV 21/11/2013 - 15.3
CRE 21/11/2013 - 15.3

Stemmingen :

PV 21/11/2013 - 16.3
CRE 21/11/2013 - 16.3

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0518

Notulen
Donderdag 21 november 2013 - Straatsburg

16.3. Eerlijke procesvoering in Bolivia, in het bijzonder de gevallen van Előd Tóásó en Mario Tadic (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 en B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0499/2013

(ter vervanging van B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013 en B7-0542/2013):

ingediend door de volgende leden:

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik en Anna Záborská, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie;

Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0518)

(Ontwerpresoluties B7-0540/2013 en B7-0543/2013 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Véronique De Keyser om een mondeling amendement op amendement 5 voor te stellen, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan een tiende van de aanwezige leden hiertegen bezwaar maakten.

Juridische mededeling - Privacybeleid