Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2953(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0499/2013

Debaty :

PV 21/11/2013 - 15.3
CRE 21/11/2013 - 15.3

Głosowanie :

PV 21/11/2013 - 16.3
CRE 21/11/2013 - 16.3

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0518

Protokół
Czwartek, 21 listopada 2013 r. - Strasburg

16.3. Prawdziwa sprawiedliwość w Boliwii, w szczególności sprawy Előda Tóásó i Maria Tadica (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 i B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0499/2013

(zastępujący B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013 i B7-0542/2013):

złożony przez następujących posłów:

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik i Anna Záborská w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou i Marc Tarabella w imieniu grupy S&D;

Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki i Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2013)0518)

(Projekty rezolucji B7-0540/2013 i B7-0543/2013 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Véronique De Keyser przedstawiła poprawkę ustną do poprawki 5, która została odrzucona, ponieważ sprzeciwiła się jej ponad jedna dziesiąta obecnych posłów.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności