Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2953(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0499/2013

Dezbateri :

PV 21/11/2013 - 15.3
CRE 21/11/2013 - 15.3

Voturi :

PV 21/11/2013 - 16.3
CRE 21/11/2013 - 16.3

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0518

Proces-verbal
Joi, 21 noiembrie 2013 - Strasbourg

16.3. Judecata dreaptă în Bolivia, în special în cazul lui Előd Tóásó și al lui Mario Tadic (vot)
CRE

Propuneri de rezoluţii B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 şi B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0499/2013

(care înlocuieşte B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013 şi B7-0542/2013):

depusă de următorii deputaţi:

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik şi Anna Záborská, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou şi Marc Tarabella, în numele Grupului S&D;

Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort şi Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki şi Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2013)0518)

(Propunerile de rezoluţii B7-0540/2013 şi B7-0543/2013 au devenit caduce.)

Intervenţii

Véronique De Keyser a prezentat un amendament oral la amendamentul 5, care nu a fost adoptat, întrucât peste o zecime din deputații prezenți s-au opus.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate