Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2953(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0499/2013

Rozpravy :

PV 21/11/2013 - 15.3
CRE 21/11/2013 - 15.3

Hlasovanie :

PV 21/11/2013 - 16.3
CRE 21/11/2013 - 16.3

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0518

Zápisnica
Štvrtok, 21. novembra 2013 - Štrasburg

16.3. Spravodlivosť súdnictva v Bolívii, najmä prípady Előda Tóásóa a Maria Tadica (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 a B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0499/2013

(nahrádzajúci B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013 a B7-0542/2013):

podaný týmito poslancami:

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik a Anna Záborská v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou a Marc Tarabella v mene skupiny S&D;

Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort a Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki a Ruža Tomašić v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2013)0518)

(Návrhy uznesenia B7-0540/2013 a B7-0543/2013 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia

Véronique De Keyser predložila ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu č. 5, ktorý nebol prijatý, viac než desatina prítomných poslancov sa vyjadrila proti nemu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia