Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2953(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0499/2013

Debatter :

PV 21/11/2013 - 15.3
CRE 21/11/2013 - 15.3

Omröstningar :

PV 21/11/2013 - 16.3
CRE 21/11/2013 - 16.3

Antagna texter :

P7_TA(2013)0518

Protokoll
Torsdagen den 21 november 2013 - Strasbourg

16.3. Rättvis rättskipning i Bolivia, särskilt i fallen Előd Tóásó och Mario Tadic (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 och B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0499/2013

(ersätter B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013 och B7-0542/2013),

inlämnat av följande ledamöter:

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik och Anna Záborská för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou och Marc Tarabella för S&D-gruppen,

Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen,

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki och Ruža Tomašić för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0518)

(Resolutionsförslagen B7-0540/2013 och B7-0543/2013 bortföll.)

Inlägg

Véronique De Keyser presenterade en muntlig ändring av ändringsförslag 5, vilket inte beaktades, då fler än en tiondel av de närvarande ledamöterna motsatte sig detta.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy