Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 21 ta' Novembru 2013 - Strasburgu

16. Ħin tal-votazzjonijiet
CRE

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


16.1. Bangladexx: id-drittijiet tal-bniedem u l-elezzjonijiet li jmiss (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 u B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0497/2013

(flok B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0541/2013 u B7-0544/2013):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik u Anna Záborská f'isem il-Grupp PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Richard Howitt, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella u Mojca Kleva Kekuš f'isem il-Grupp S&D;

Phil Bennion, Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells u Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko u Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR.

Adozzjoni (P7_TA(2013)0516)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0539/2013 waqgħet.)


16.2. Qatar: is-sitwazzjoni tal-ħaddiema migranti (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 u B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0498/2013

(flok B7-0498/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 u B7-0536/2013):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella, Emine Bozkurt u Mojca Kleva Kekuš f'isem il-Grupp S&D;

Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Robert Rochefort u Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE;

Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou u Iñaki Irazabalbeitia Fernández f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias u Alda Sousa f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adozzjoni (P7_TA(2013)0517)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0532/2013 u B7-0533/2013 waqgħu.)


16.3. Ġustizzja ġusta fil-Bolivja, b'mod partikolari l-każijiet ta' Előd Tóásó u Mario Tadic (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 u B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0499/2013

(flok B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013 u B7-0542/2013):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik u Anna Záborská f'isem il-Grupp PPE;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou u Marc Tarabella f'isem il-Grupp S&D;

Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort u Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki u Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR.

Adozzjoni (P7_TA(2013)0518)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0540/2013 u B7-0543/2013 waqgħu.)

Interventi

Véronique De Keyser ressqet emenda orali għall-emenda 5, li ma nżammitx peress li aktar minn wieħed minn kull għaxra mill-Membri preżenti kienu kontriha.

Avviż legali - Politika tal-privatezza