Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2013. gada 21. novembris - Strasbūra

18. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana komitejām

EMPL komiteja

- Eiropas ekonomikas ilgtermiņa finansējums (2013/2175(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI

JURI komiteja (Reglamenta 37. pants)

- Grozījumu izdarīšana Direktīvā 2006/112/EK un Direktīvā 2008/118/EK attiecībā uz Francijas tālākajiem reģioniem un īpaši Majotu (COM(2013)0577 - C7-0268/2013 - 2013/0280(CNS))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: REGI, JURI (Reglamenta 37. pants)

- Autortiesību un blakustiesību kolektīvais pārvaldījums un muzikālo darbu tiešsaistes izmantošanas tiesību daudzteritoriālā licencēšana iekšējā tirgū (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: CULT, ITRE, INTA, IMCO, JURI (Reglamenta 37. pants)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 48. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2013. gada 13. novembra lēmumu)

ECON komiteja

- Izpētes ziņojums par ECB, Komisijas un SVF lomu un darbībām attiecībā uz euro zonas programmas valstīm (2013/2277(INI))
atzinums: AFCO, EMPL, CONT

Iesaistītās komitejas (Reglamenta 50. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2013. gada 13. novembra lēmumu)

- Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE (Reglamenta 50. pants)
atzinums: CULT, JURI, LIBE, REGI, IMCO (Reglamenta 50. pants)

- Ar pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu saistītu izdevumu pārvaldība (COM(2013)0327 - C7-0167/2013 – 2013/0169(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: PECH, BUDG, ENVI (Reglamenta 50. pants)

- Kontroles un citas darbības, kuras veic, lai nodrošinātu dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktu un noteikumu par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības līdzekļiem piemērošanu (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 – 2013/0140(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: PECH, AGRI (Reglamenta 50. pants)

- Augu reproduktīvā materiāla audzēšana un pieejamības nodrošināšana tirgū (augu reproduktīvā materiāla tiesību akts) (COM(2013)0262 - C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))
nodots atbilsīgajai komitejai: AGRI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: ENVI (Reglamenta 50. pants)

- Dzīvnieku veselība (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 – 2013/0136(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: PECH, ENVI (Reglamenta 50. pants)

- Eiropas Sociālā fonda (ESF) finanšu piešķīrums konkrētām dalībvalstīm 2013. gadā (COM(2013)0560 – C7-0244/2013 – 2013/0271(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: REGI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: EMPL (Reglamenta 50. pants)

Starpposma ziņojums (Reglamenta 81. panta 3. punkts)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2013. gada 13. novembra lēmumu)

LIBE komiteja

- Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP))

Grozījumu izdarīšana Reglamentā (Reglamenta 212. panta 1. punkts)

AFCO komiteja

- Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamenta noteikumos par deputāta imunitātes atcelšanu un aizstāvēšanu (2013/2031(REG))
atzinums: JURI

Juridisks paziņojums - Privātuma politika