Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 21. november 2013 - Strasbourg

19. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget: fra Rådet og Kommissionen:

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 38/2013 - Sektion III - Kommissionen (N7-0097/2013 - C7-0395/2013 - 2013/2273(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 40/2013 - Sektion III - Kommissionen (N7-0098/2013 - C7-0396/2013 - 2013/2274(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 41/2013 - Sektion III - Kommissionen (N7-0099/2013 - C7-0397/2013 - 2013/2275(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søfarende og om ændring af direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF og 2001/23/EF (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

PECH, TRAN

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 43/2013 - Sektion III - Kommissionen (N7-0100/2013 - C7-0412/2013 - 2013/2276(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko (14165/2013 - C7-0415/2013 - 2013/0315(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik