Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 21. listopadu 2013 - Štrasburk

20. Předání textů přijatých během zasedání
CRE

Podle čl. 179 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.

°
° ° °

Vystoupil Jean-Pierre Audy s žádostí, aby byl předseda Evropské rady Herman Van Rompuy pozván na letošní prosincové zasedání Parlamentu, které se bude konat před zasedáním Evropské rady ve dnech 18. a 19. prosince 2013, a aby zde učinil projev (předseda vzal žádost na vědomí).

Právní upozornění - Ochrana soukromí