Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 21. november 2013 - Strasbourg

20. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
CRE

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 179, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.

°
° ° °

Taler: Jean-Pierre Audy, der ytrede ønske om, at formand for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, blev indbudt til at afgive en redegørelse for Parlamentet under mødeperioden i december 2013 inden mødet i Det Europæiske Råd den 18.-19. december 2013 (formanden tog dette til efterretning).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik