Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 21 november 2013 - Strasbourg

20. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
CRE

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.

°
° ° °

Talare: Jean-Pierre Audy, som önskade att Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy skulle bjudas in till sammanträdesperioden i december 2013 för att tala inför parlamentet före mötet med Europeiska rådet den 18 och 19 december 2013 (talmannen noterade detta).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy