Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 21 ноември 2013 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Трансфер на бюджетни кредити
 3.Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I (разискване)
 4.Програма за действие за данъчното облагане ***I (разискване)
 5.Представяне на годишния доклад за 2012 г. на Сметната палата (разискване)
 6.Време за гласуване
  6.1.„Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) ***I (гласуване)
 7.Приветствие с добре дошли
 8.Време за гласуване (продължение)
  8.1.Правила за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ ***I (гласуване)
  8.2.Стратегическа иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии ***I (гласуване)
  8.3.Европейски институт за иновации и технологии ***I (гласуване)
  8.4.Конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия (2014—2020 г.) ***I (гласуване)
  8.5.Специфична програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ * (гласуване)
  8.6.Европейската статистика ***I (гласуване)
  8.7.Програма за социална промяна и социални иновации ***I (гласуване)
  8.8.Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I (гласуване)
  8.9.Програма за действие за данъчното облагане ***I (гласуване)
  8.10.Програма за действие за митниците ***I (гласуване)
  8.11.Застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) ***I (гласуване)
  8.12.Актуално състояние на Програмата за развитие от Доха (гласуване)
  8.13.План за действие „Предприемачество 2020 г.“: възраждане на предприемаческия дух в Европа (гласуване)
  8.14.Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана (гласуване)
  8.15.Техническа и промишлена база на европейската отбрана (гласуване)
  8.16.Социално измерение на Икономическия и паричен съюз (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Искане за защита на парламентарен имунитет
 13.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 14.Позиции на Съвета на първо четене
 15.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  15.1.Бангладеш: правата на човека и предстоящите избори
  15.2.Катар: положението на работниците мигранти
  15.3.Справедливо правосъдие в Боливия, по-специално за Ельод Тоашо и Марио Тадич
 16.Време за гласуване
  16.1.Бангладеш: правата на човека и предстоящите избори (гласуване)
  16.2.Катар: положението на работниците мигранти (гласуване)
  16.3.Справедливо правосъдие в Боливия, по-специално за Ельод Тоашо и Марио Тадич (гласуване)
 17.Поправки на вот и намерения за гласуване
 18.Решения относно някои документи
 19.Внесени документи
 20.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 21.График на следващите заседания
 22.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (222 kb) Списък на присъствалите (56 kb)    Поименни гласувания (3640 kb) 
 
Протокол (182 kb) Списък на присъствалите (36 kb) Резултати от различните гласувания (388 kb) Поименни гласувания (1499 kb) 
 
Протокол (266 kb) Списък на присъствалите (70 kb) Резултати от различните гласувания (817 kb) Поименни гласувания (3251 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност