Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 21. november 2013 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Assigneeringute ümberpaigutamine
 3.Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE) ***I (arutelu)
 4.Maksustamisalane tegevusprogramm ***I (arutelu)
 5.Kontrollikoja 2012. aasta aruande tutvustamine (arutelu)
 6.Hääletused
  
6.1.Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 ***I (hääletus)
 7.Tervitus
 8.Hääletused (jätkamine)
  
8.1.Raamprogrammi „Horisont 2020” osalemis- ja levitamiseeskirjad ***I (hääletus)
  
8.2.Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi strateegiline innovatsioonikava ***I (hääletus)
  
8.3.Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut ***I (hääletus)
  
8.4.Ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime (2014–2020) ***I (hääletus)
  
8.5.Raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eriprogramm * (hääletus)
  
8.6.Euroopa statistika ***I (hääletus)
  
8.7.Sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programm ***I (hääletus)
  
8.8.Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE) ***I (hääletus)
  
8.9.Maksustamisalane tegevusprogramm ***I (hääletus)
  
8.10.Tollialane tegevusprogramm ***I (hääletus)
  
8.11.Kindlustus- ja edasikindlustustegevus (Solventsus II) ***I (hääletus)
  
8.12.Doha arengukava seis (hääletus)
  
8.13.Tegevuskava „Ettevõtlus 2020” – ettevõtlikkuse taaselavdamine Euroopas (hääletus)
  
8.14.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine (hääletus)
  
8.15.Euroopa kaitsesektori tehnoloogiline ja tööstuslik baas (hääletus)
  
8.16.Majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus
 13.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 14.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 15.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
15.1.Bangladesh: inimõigused ja eelseisvad valimised
  
15.2.Katar: võõrtöötajate olukord
  
15.3.Õiglane õigusemõistmine Boliivias, eelkõige Előd Tóásó ja Mario Tadici juhtumid
 16.Hääletused
  
16.1.Bangladesh: inimõigused ja eelseisvad valimised (hääletus)
  
16.2.Katar: võõrtöötajate olukord (hääletus)
  
16.3.Õiglane õigusemõistmine Boliivias, eelkõige Előd Tóásó ja Mario Tadici juhtumid (hääletus)
 17.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 18.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 19.Esitatud dokumendid
 20.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 21.Järgmiste istungite ajakava
 22.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (192 kb) Kohalolijate nimekiri (56 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (3640 kb) 
 
Protokoll (141 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb) Hääletuste tulemused (384 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1475 kb) 
 
Protokoll (230 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (771 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3160 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika