Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 21 november 2013 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Kredietoverschrijvingen
 3.Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) ***I (debat)
 4.Actieprogramma voor belastingen ***I (debat)
 5.Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer over 2012 (debat)
 6.Stemmingen
  6.1.Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) ***I (stemming)
 7.Welkomstwoord
 8.Stemmingen (voortzetting)
  8.1.Regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van Horizon 2020 ***I (stemming)
  8.2.Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I (stemming)
  8.3.Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I (stemming)
  8.4.Concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (2014-2020) ***I (stemming)
  8.5.Specifiek programma tot uitvoering van Horizon 2020 * (stemming)
  8.6.Europese statistiek ***I (stemming)
  8.7.Programma voor sociale verandering en innovatie ***I (stemming)
  8.8.Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) ***I (stemming)
  8.9.Actieprogramma voor belastingen ***I (stemming)
  8.10.Actieprogramma voor douane ***I (stemming)
  8.11.Verzekerings- en herverzekeringsbedrijf (wijziging van Solvabiliteit II) ***I (stemming)
  8.12.Stand van zaken van de Doha-ontwikkelingsagenda (stemming)
  8.13.Actieplan ondernemerschap 2020 - De ondernemingsgeest in Europa nieuw leven inblazen (stemming)
  8.14.Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (stemming)
  8.15.De Europese industriële en technologische defensiebasis (stemming)
  8.16.Versterking van de sociale dimensie van de EMU (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 13.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 14.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 15.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  15.1.Bangladesh: mensenrechten en komende verkiezingen
  15.2.Qatar: situatie van migrerende werknemers
  15.3.Eerlijke procesvoering in Bolivia, in het bijzonder de gevallen van Előd Tóásó en Mario Tadić
 16.Stemmingen
  16.1.Bangladesh: mensenrechten en komende verkiezingen (stemming)
  16.2.Qatar: situatie van migrerende werknemers (stemming)
  16.3.Eerlijke procesvoering in Bolivia, in het bijzonder de gevallen van Előd Tóásó en Mario Tadic (stemming)
 17.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 18.Besluiten inzake bepaalde documenten
 19.Ingekomen stukken
 20.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 21.Rooster van de volgende vergaderingen
 22.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (195 kb) Presentielijst (56 kb)    Hoofdelijke stemming (3640 kb) 
 
Notulen (144 kb) Presentielijst (36 kb) Uitslag van de stemming (603 kb) Hoofdelijke stemming (1937 kb) 
 
Notulen (241 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (671 kb) Hoofdelijke stemming (3161 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid