Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 21 listopada 2013 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przesunięcie środków
 3.Program działań na rzecz środowiska i dla klimatu (LIFE) ***I (debata)
 4.Program działań dla podatków ***I (debata)
 5.Przedstawienie sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2012 (debata)
 6.Głosowanie
  
6.1.„Horyzont 2020” - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) ***I (głosowanie)
 7.Oficjalne powitanie
 8.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
8.1.Zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” ***I (głosowanie)
  
8.2.Strategiczny plan innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii ***I (głosowanie)
  
8.3.Europejski Instytut Innowacji i Technologii ***I (głosowanie)
  
8.4.Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014-2020) ***I (głosowanie)
  
8.5.Program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” * (głosowanie)
  
8.6.Statystyka europejska ***I (głosowanie)
  
8.7.Program na rzecz przemian i innowacji społecznych ***I (głosowanie)
  
8.8.Program działań na rzecz środowiska i dla klimatu (LIFE) ***I (głosowanie)
  
8.9.Program działań dla podatków ***I (głosowanie)
  
8.10.Program działań dla ceł ***I (głosowanie)
  
8.11.Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna (Wypłacalność II) ***I (głosowanie)
  
8.12.Stan realizacji dauhańskiej agendy rozwoju (głosowanie)
  
8.13.Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. – pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie (głosowanie)
  
8.14.Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (głosowanie)
  
8.15.Europejska baza technologiczno-przemysłowa sektora obronnego (głosowanie)
  
8.16.Wymiar społeczny UGW (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego
 13.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 14.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 15.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
15.1.Bangladesz: prawa człowieka i zbliżające się wybory
  
15.2.Katar: sytuacja pracowników migrujących
  
15.3.Prawdziwa sprawiedliwość w Boliwii, w szczególności sprawy Előda Tóásó i Maria Tadica
 16.Głosowanie
  
16.1.Bangladesz: prawa człowieka i zbliżające się wybory (głosowanie)
  
16.2.Katar: sytuacja pracowników migrujących (głosowanie)
  
16.3.Prawdziwa sprawiedliwość w Boliwii, w szczególności sprawy Előda Tóásó i Maria Tadica (głosowanie)
 17.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 18.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 19.Składanie dokumentów
 20.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 21.Kalendarz następnych posiedzeń
 22.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (196 kb) Lista obecności (56 kb)    Wyniki głosowań imiennych (3640 kb) 
 
Protokół (177 kb) Lista obecności (36 kb) Wyniki głosowania (589 kb) Wyniki głosowań imiennych (1474 kb) 
 
Protokół (241 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (854 kb) Wyniki głosowań imiennych (3228 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności