Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 21. novembra 2013 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Presun rozpočtových prostriedkov
 3.Program na ochranu životného prostredia a klímy (LIFE) ***I (rozprava)
 4.Akčný program pre dane ***I (rozprava)
 5.Predloženie výročnej správy Dvora audítorov za rok 2012 (rozprava)
 6.Hlasovanie
  
6.1.Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) ***I (hlasovanie)
 7.Oficiálne privítanie
 8.Hlasovanie (pokračovanie)
  
8.1.Pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020 ***I (hlasovanie)
  
8.2.Strategický inovačný program Európskeho inovačného a technologického inštitútu ***I (hlasovanie)
  
8.3.Európsky inovačný a technologický inštitút ***I (hlasovanie)
  
8.4.Konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (2014 – 2020) ***I (hlasovanie)
  
8.5.Špecifický program na vykonávanie programu Horizont 2020 * (hlasovanie)
  
8.6.Európske štatistiky ***I (hlasovanie)
  
8.7.Program v oblasti sociálnej zmeny a inovácie ***I (hlasovanie)
  
8.8.Program na ochranu životného prostredia a klímy (LIFE) ***I (hlasovanie)
  
8.9.Akčný program pre dane ***I (hlasovanie)
  
8.10.Akčný program pre colníctvo ***I (hlasovanie)
  
8.11.Poistenie a zaistenie (Solventnosť II) ***I (hlasovanie)
  
8.12.Súčasný stav rozvojového programu z Dauhy (hlasovanie)
  
8.13.Akčný plán pre podnikanie 2020 – opätovné stimulovanie podnikateľského ducha v Európe (hlasovanie)
  
8.14.Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (hlasovanie)
  
8.15.Európska obranná technologická a priemyselná základňa (hlasovanie)
  
8.16.Posilnenie sociálneho rozmeru HMÚ (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity
 13.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity
 14.Pozície Rady v prvom čítaní
 15.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
15.1.Bangladéš: ľudské práva a nadchádzajúce voľby
  
15.2.Katar: situácia migrujúcich pracovníkov
  
15.3.Spravodlivosť súdnictva v Bolívii, najmä prípady Előda Tóásóa a Maria Tadica
 16.Hlasovanie
  
16.1.Bangladéš: ľudské práva a nadchádzajúce voľby (hlasovanie)
  
16.2.Katar: situácia migrujúcich pracovníkov (hlasovanie)
  
16.3.Spravodlivosť súdnictva v Bolívii, najmä prípady Előda Tóásóa a Maria Tadica (hlasovanie)
 17.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 18.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 19.Predloženie dokumentov
 20.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 21.Termíny nasledujúcich rokovaní
 22.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (194 kb) Prezenčná listina (56 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (3640 kb) 
 
Zápisnica (198 kb) Prezenčná listina (36 kb) Výsledky hlasovania (544 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1771 kb) 
 
Zápisnica (237 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (777 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (3218 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia