Seznam 
Zápis
PDF 235kWORD 170k
Čtvrtek, 21. listopadu 2013 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Převody prostředků
 3.Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) ***I (rozprava)
 4.Akční program pro oblast daní ***I (rozprava)
 5.Prezentace výroční zprávy Účetního dvora za rok 2012 (rozprava)
 6.Hlasování
  
6.1.Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) ***I (hlasování)
 7.Přivítání
 8.Hlasování (pokračování)
  
8.1.Pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 ***I (hlasování)
  
8.2.Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu ***I (hlasování)
  
8.3.Evropský inovační a technologický institut ***I (hlasování)
  
8.4.Konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–2020) ***I (hlasování)
  
8.5.Zvláštní program k provedení Horizontu 2020 * (hlasování)
  
8.6.Evropská statistika ***I (hlasování)
  
8.7.Program pro sociální změny a inovace ***I (hlasování)
  
8.8.Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) ***I (hlasování)
  
8.9.Akční program pro oblast daní ***I (hlasování)
  
8.10.Akční program pro oblast cel ***I (hlasování)
  
8.11.Pojišťovací a zajišťovací činnost (Solventnost II) ***I (hlasování)
  
8.12.Aktuální stav rozvojového programu z Dohá (hlasování)
  
8.13.Akční plán podnikání 2020 - opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě (hlasování)
  
8.14.Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (hlasování)
  
8.15.Evropská technologická a průmyslová základna obrany (hlasování)
  
8.16.Posilování sociálního rozměru HMU (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Žádost o ochranu poslanecké imunity
 13.Žádost o zbavení poslanecké imunity
 14.Postoje Rady v 1. čtení
 15.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
15.1.Bangladéš: lidská práva a nadcházející volby
  
15.2.Katar: situace migrujících pracovníků
  
15.3.Spravedlivá justice v Bolívii, zejména případy Előda Tóásóa and Maria Tadice
 16.Hlasování
  
16.1.Bangladéš: lidská práva a nadcházející volby (hlasování)
  
16.2.Katar: situace migrujících pracovníků (hlasování)
  
16.3.Spravedlivá justice v Bolívii, zejména případy Előda Tóásóa and Maria Tadice (hlasování)
 17.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 18.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 19.Předložení dokumentů
 20.Předání textů přijatých během zasedání
 21.Termíny příštích zasedání
 22.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ČTVRTEK 21. LISTOPADU 2013

PŘEDSEDNICTVÍ: László SURJÁN
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Převody prostředků

V souladu s článkem 25 finančního nařízení informoval Výbor regionů rozpočtový orgán o převodech prostředků INF 4/2013, INF 5/2013, INF 6/2013, INF 7/2013 a INF 8/2013.

V souladu s článkem 25 finančního nařízení informoval evropský veřejný ochránce práv rozpočtový orgán o převodu prostředků 4/2013.

V souladu s čl. 25 odst. 3 a článkem 27 finančního nařízení informoval evropský veřejný ochránce práv rozpočtový orgán o převodu prostředků 5/2013.

V souladu s článkem 25 finančního nařízení informoval Účetní dvůr rozpočtový orgán o převodu prostředků V/AB-07/C/13.

V souladu s článkem 25 finančního nařízení informovala Evropská služba pro vnější činnost rozpočtový orgán o převodu prostředků 2/2013.

V souladu s článkem 25 finančního nařízení informoval evropský inspektor ochrany údajů rozpočtový orgán o převodu prostředků 1/2013.

V souladu s čl. 25 odst.1 finančního nařízení informoval Evropský hospodářský a sociální výbor rozpočtový orgán o převodu prostředků INF 4/2013.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 25 odst. 1 finančního nařízení rozhodl nevydat námitky k návrhu na převody prostředků 1/2013 a 2/2013, který předložila Evropská služba pro vnější činnost.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 25 odst. 1 finančního nařízení rozhodl nevydat námitky k návrhu na převody prostředků 4/2013 a 5/2013, který předložil evropský veřejný ochránce práv.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 25 odst. 1 finančního nařízení rozhodl nevydat námitky k návrhu na převod prostředků INF 4/2013, který předložil Evropský hospodářský a sociální výbor.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 25 odst. 1 finančního nařízení rozhodl nevydat námitky k návrhu na převod prostředků V/AB-07/C/13, který předložil Účetní dvůr.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 25 odst. 1 finančního nařízení rozhodl nevydat námitky k návrhu na převody prostředků INF 4/2013, INF 5/2013, INF 6/2013, INF 7/2013 a INF 8/2013, který předložil Výbor regionů.

Rada Evropské unie v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení informovala rozpočtový orgán o schválení návrhů na převody prostředků DEC 26/2013, DEC 27/2013, DEC 30/2013, DEC 33/2013, DEC 34/2013 a DEC 35/2013.

Rozpočtový výbor v v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení schválil návrhy na převod prostředků Komise DEC 26/2013 (N7-0082/2013 - C7-0306/2013 - 2013/2226(GBD)), DEC 30/2013 (N7-0085/2013 - C7-0354/2013 - 2013/2261(GBD)) a DEC 35/2013 (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 - 2013/2268(GBD)).

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 50 odst. 1 finančního nařízení rozhodl nevydat námitky k návrhu na změnu plánu pracovních míst, který předložil Účetní dvůr.

Evropská služba pro vnější činnost v souladu s čl. 203 odst. 5 a 7 finančního nařízení informovala rozpočtový orgán o svých nových kancelářích v Egyptě.


3. Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) [COM(2011)0874 - C7-0498/2011- 2011/0428(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Jutta Haug (A7-0294/2012)

Jutta Haug uvedla zprávu.

Vystoupil Janez Potočnik (člen Komise).

Vystoupili: Richard Seeber za skupinu PPE, Edite Estrela za skupinu S&D, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Julie Girling za skupinu ECR, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Franco Bonanini nezařazený, Jolanta Emilia Hibner, Sandrine Bélier, Anna Rosbach, Mikael Gustafsson, Roger Helmer, Seán Kelly a Zbigniew Ziobro.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Erik Bánki, Karin Kadenbach, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gerben-Jan Gerbrandy, a Theodor Dumitru Stolojan.

Vystoupili: Janez Potočnik a Jutta Haug.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 21.11.2013.


4. Akční program pro oblast daní ***I (rozprava)

Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví akční program pro oblast daní v Evropské unii na období let 2014–2020 (Fiscalis 2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1482/2007/ES [COM(2012)0465 - C7-0242/2012- 2011/0341B(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

Theodor Dumitru Stolojan uvedl zprávu.

Vystoupil Algirdas Šemeta (člen Komise).

Vystoupili: Hynek Fajmon (navrhovatel výboru BUDG), Krišjānis Kariņš za skupinu PPE, Liem Hoang Ngoc za skupinu S&D, Wolf Klinz za skupinu ALDE, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, Mara Bizzotto za skupinu EFD, a Auke Zijlstra nezařazený, Ivana Maletić, George Sabin Cutaş, Godfrey Bloom, Lara Comi a Mojca Kleva Kekuš.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Jaroslav Paška a Franz Obermayr.

Vystoupili: Algirdas Šemeta a Theodor Dumitru Stolojan.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 21.11.2013.


5. Prezentace výroční zprávy Účetního dvora za rok 2012 (rozprava)

Prezentace výroční zprávy Účetního dvora za rok 2012 (2013/2833(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (předseda Účetního dvora) uvedl zprávu.

Vystoupil Algirdas Šemeta (člen Komise).

Vystoupili: Markus Pieper za skupinu PPE, Jens Geier za skupinu S&D, a Jan Mulder za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupili: Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Marta Andreasen za skupinu ECR, Søren Bo Søndergaard za skupinu GUE/NGL, Hans-Peter Martin nezařazený, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Michael Theurer, Mirosław Piotrowski, Eva Ortiz Vilella, Inés Ayala Sender, Gerben-Jan Gerbrandy, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Jan Olbrycht, Ivana Maletić, Petri Sarvamaa a Jean-Pierre Audy.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Inés Ayala Sender a Franz Obermayr.

Vystoupili: Algirdas Šemeta, Vítor Manuel da Silva Caldeira a Gerben-Jan Gerbrandy k nepřítomnosti Rady (předsedající vzal vystoupení na vědomí).

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:30 před hlasováním a pokračovalo v 12:00)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupila Sophia in 't Veld k rizikům týkajícím se bezpečnosti telefonických a elektronických komunikací v prostorách Parlamentu (předsedající zal vystoupení na vědomí).


6.1. Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0499)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0499)

Vystoupení

Před hlasováním Teresa Riera Madurell (zpravodajka).


7. Přivítání

Předsedající jménem Parlamentu přivítal delegaci Západoseverské rady, jejíž členové usedli na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


8. Hlasování (pokračování)

8.1. Pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Christian Ehler (A7-0428/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0500)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0500)


8.2. Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o strategickém programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT): přínos EIT pro inovativnější Evropu [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Marisa Matias (A7-0422/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0501)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0501)


8.3. Evropský inovační a technologický institut ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 294/2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0502)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0502)


8.4. Konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–2020) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–2020) [COM(2011)0834 - C7-0463/2011- 2011/0394(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0503)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0503)


8.5. Zvláštní program k provedení Horizontu 2020 * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o zřízení zvláštního programu k provedení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0504)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0504)


8.6. Evropská statistika ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice [COM(2012)0167 - C7-0101/2012- 2012/0084(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Liem Hoang Ngoc (A7-0436/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0505)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0505)

Vystoupení

Po hlasování Liem Hoang Ngoc (zpravodaj).


8.7. Program pro sociální změny a inovace ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Evropské unie pro sociální změny a inovace [COM(2011)0609 - C7-0318/2011- 2011/0270(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0506)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0506)


8.8. Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) [COM(2011)0874 - C7-0498/2011- 2011/0428(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Jutta Haug (A7-0294/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0507)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0507)


8.9. Akční program pro oblast daní ***I (hlasování)

Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví akční program pro oblast daní v Evropské unii na období let 2014–2020 (Fiscalis 2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1482/2007/ES [COM(2012)0465 - C7-0242/2012- 2011/0341B(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0508)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0508)


8.10. Akční program pro oblast cel ***I (hlasování)

Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program pro oblast cel v Evropské unii na období let 2014–2020 (Clo 2020) a zrušuje rozhodnutí č. 624/2007/ES [COM(2012)0464 - C7-0241/2012- 2011/0341A(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0509)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0509)


8.11. Pojišťovací a zajišťovací činnost (Solventnost II) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), pokud jde o lhůtu pro její provedení, datum použitelnosti a datum zrušení některých směrnic [COM(2013)0680 - C7-0315/2013- 2013/0327(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Sharon Bowles (A7-0352/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0510)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0510)


8.12. Aktuální stav rozvojového programu z Dohá (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0492/2013, B7-0493/2013 a B7-0494/2013 (2013/2740(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ B7-0492/2013

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B7-0493/2013

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B7-0494/2013

přijat (P7_TA(2013)0511)

Vystoupení

Pablo Zalba Bidegain, aby předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 5, který byl vzat v potaz.


8.13. Akční plán podnikání 2020 - opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě (hlasování)

Návrh usnesení B7-0466/2013 (2013/2532(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0512)


8.14. Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (hlasování)

Zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (na základě výroční zprávy Rady určené Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice) (14605/1/2012 – C7-0000/2013 – 2013/2105(INI)) - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0513)


8.15. Evropská technologická a průmyslová základna obrany (hlasování)

Zpráva o evropské technologické a průmyslové základně obrany [2013/2125(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Michael Gahler (A7-0358/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0514)


8.16. Posilování sociálního rozměru HMU (hlasování)

Návrh usnesení B7-0496/2013 (2013/2841(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0515)

Vystoupení

Po hlasování Pervenche Berès.


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Teresa Riera Madurell - A7-0427/2012
Jo Leinen, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrej Plenković, Ewald Stadler, Charles Tannock, Ivana Maletić a Bernd Posselt

zpráva Christian Ehler - A7-0428/2012
Martina Anderson a Seán Kelly

zpráva Marisa Matias - A7-0422/2012
Jo Leinen

zpráva Philippe Lamberts - A7-0403/2012
Seán Kelly

zpráva Jürgen Creutzmann - A7-0420/2012
Joseph Cuschieri, Petri Sarvamaa, Adam Bielan, Peter Jahr, Seán Kelly, Charles Tannock a Bernd Posselt

zpráva Liem Hoang Ngoc - A7-0436/2012
Seán Kelly

zpráva Jutta Steinruck - A7-0241/2012
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

zpráva Jutta Haug - A7-0294/2012
Seán Kelly a Dubravka Šuica

zpráva Theodor Dumitru Stolojan - A7-0399/2012
Seán Kelly

Aktuální stav rozvojového programu z Dohá - (2013/2740(RSP)) - (B7-0492/2013 - B7-0493/2013 - B7-0494/2013)
Charles Tannock

zpráva Maria Eleni Koppa - A7-0360/2013
Adam Bielan, Seán Kelly a Bernd Posselt

zpráva Michael Gahler - A7-0358/2013
Adam Bielan a Seán Kelly.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:20, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Žádost o ochranu poslanecké imunity

Mario Borghezio předložil žádost o ochranu své imunity a svých výsad v rámci soudního řízení probíhajícího před soudem v Turíně.

Podle čl. 6 odst. 3 jednacího řádu byla žádost předána výboru JURI jako věcně příslušnému výboru.


13. Žádost o zbavení poslanecké imunity

Příslušné rakouské orgány předaly žádost, aby byl Richard Seeber zbaven poslanecké imunity.

Podle čl. 6 odst. 2 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako věcně příslušnému výboru.


14. Postoje Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 61 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a rovněž postoj Komise k:

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění některá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí k přijímání určitých opatření (13284/1/2013 - C7-0408/2013 - 2011/0153(COD))
předáno věcně příslušný výbor: INTA

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (11532/4/2013 - C7-0410/2013 - 2011/0196(COD))
předáno věcně příslušný výbor: TRAN

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění některá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy přijímání určitých opatření (13283/1/2013 - C7-0411/2013 - 2011/0039(COD))
předáno věcně příslušný výbor: INTA

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 22. listopadu 2013.


15. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 3 zápisu ze dne 19.11.2013.)


15.1. Bangladéš: lidská práva a nadcházející volby

Návrhy usnesení B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 a B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

Véronique De Keyser a Charles Tannock uvedli návrhy usnesení B7-0497/2013 a B7-0531/2013.

Vystoupil Phil Bennion k řečnické době.

Marie-Christine Vergiat, Phil Bennion a Jean Lambert uvedli návrhy usnesení B7-0539/2013, B7-0541/2013 a B7-0544/2013.

Vystoupili: Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D, Hannu Takkula za skupinu ALDE, a Paweł Robert Kowal za skupinu ECR.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sari Essayah, Mitro Repo, Bogusław Sonik, Ana Gomes, Jolanta Emilia Hibner, Corina Creţu a Eija-Riitta Korhola.

Vystoupil Olli Rehn (místopředseda Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 16.1 zápisu ze dne 21.11.2013.


15.2. Katar: situace migrujících pracovníků

Návrhy usnesení B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 a B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake a Barbara Lochbihler uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Bernd Posselt za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Hannu Takkula za skupinu ALDE, Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Philip Claeys nezařazený, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Phil Bennion, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn a Corina Creţu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Peter Jahr a Carl Schlyter.

Vystoupil Olli Rehn (místopředseda Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 16.2 zápisu ze dne 21.11.2013.


15.3. Spravedlivá justice v Bolívii, zejména případy Előda Tóásóa and Maria Tadice

Návrhy usnesení B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 a B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

Véronique De Keyser, Kinga Gál, Charles Tannock, Jürgen Klute, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Posselt, a Marietje Schaake uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Davor Ivo Stier za skupinu PPE, Paweł Robert Kowal za skupinu ECR, Monica Luisa Macovei, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jürgen Klute, Sari Essayah a Csaba Sógor, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Marie-Christine Vergiat.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krisztina Morvai a Seán Kelly.

Vystoupil Olli Rehn (místopředseda Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 16.3 zápisu ze dne 21.11.2013.


16. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


16.1. Bangladéš: lidská práva a nadcházející volby (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 a B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0497/2013

(nahrazující B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0541/2013 a B7-0544/2013):

předložen těmito poslanci:

Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik a Anna Záborská za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Richard Howitt, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella a Mojca Kleva Kekuš za skupinu S&D;

Phil Bennion, Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells a Kristiina Ojuland za skupinu ALDE;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko a Adam Bielan za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2013)0516)

(Návrh usnesení B7-0539/2013 se nebere v potaz.)


16.2. Katar: situace migrujících pracovníků (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 a B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0498/2013

(nahrazující B7-0498/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 a B7-0536/2013):

předložen těmito poslanci:

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella, Emine Bozkurt a Mojca Kleva Kekuš za skupinu S&D;

Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Robert Rochefort a Kristiina Ojuland za skupinu ALDE;

Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou a Iñaki Irazabalbeitia Fernández za skupinu Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias a Alda Sousa za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2013)0517)

(Návrhy usnesení B7-0532/2013 a B7-0533/2013 se neberou v potaz.)


16.3. Spravedlivá justice v Bolívii, zejména případy Előda Tóásóa and Maria Tadice (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 a B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0499/2013

(nahrazující B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013 a B7-0542/2013):

předložen těmito poslanci:

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik a Anna Záborská za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou a Marc Tarabella za skupinu S&D;

Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort a Kristiina Ojuland za skupinu ALDE;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki a Ruža Tomašić za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2013)0518)

(Návrhy usnesení B7-0540/2013 a B7-0543/2013 se neberou v potaz.)

Vystoupení

Véronique De Keyser předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 5, který nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyslovila desetina přítomných poslanců.


17. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


18. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Postoupení výborům

výbor EMPL

- Financování evropského hospodářství v dlouhodobém horizontu (2013/2175(INI))
předáno věcně příslušný výbor: ECON
stanovisko: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI

výbor JURI (článek 37 jednacího řádu)

- Změna směrnic 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o nejvzdálenější francouzské regiony, a zejména Mayotte (COM(2013)0577 - C7-0268/2013 - 2013/0280(CNS))
předáno věcně příslušný výbor: ECON
stanovisko: REGI, JURI (článek 37 jednacího řádu)

- Kolektivní správa autorského práva a práv s ním souvisejících a licence pro více území na práva k hudebním dílům za účelem on-line užívání na vnitřním trhu (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
předáno věcně příslušný výbor: JURI
stanovisko: CULT, ITRE, INTA, IMCO, JURI (článek 37 jednacího řádu)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 48 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 13. 11. 2013)

výbor ECON

- Vyšetřovací zpráva o úloze a operacích „trojky“ (ECB, Komise a MMF) s ohledem na země zapojené do programu eurozóny (2013/2277(INI))
(stanovisko: AFCO, EMPL, CONT)

Postup s přidruženými výbory (článek 50 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 13. 11. 2013)

- Jednotný evropský trh elektronických komunikací (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
předáno věcně příslušný výbor: ITRE (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: CULT, JURI, LIBE, REGI, IMCO (článek 50 jednacího řádu)

- Řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin (COM(2013)0327 - C7-0167/2013 - 2013/0169(COD))
rpředáno věcně příslušný výbor: AGRI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: PECH, BUDG, ENVI (článek 50 jednacího řádu)

- Kontroly a činnosti prováděné s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: PECH, AGRI (článek 50 jednacího řádu)

- Produkce rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh (právní rámec pro rozmnožovací materiál rostlin) (COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD))
předáno věcně příslušný výbor: AGRI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: ENVI (článek 50 jednacího řádu)

- Zdraví zvířat (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD))
předáno věcně příslušný výbor: AGRI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: PECH, ENVI (článek 50 jednacího řádu)

- Evropský sociální fond (ESF): finanční příděl pro některé členské státy na rok 2013 (COM(2013)0560 – C7-0244/2013 – 2013/0271(COD))
předáno věcně příslušný výbor: REGI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: EMPL (článek 50 jednacího řádu)

Průběžná zpráva (čl. 81 odst. 3 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 13. 11. 2013)

výbor LIBE

- Průběžná zpráva o návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP))

Změna jednacího řádu (čl. 212 odst. 1 jednacího řádu)

výbor AFCO

- Změna jednacího řádu Parlamentu o zbavení a ochraně poslanecké imunity (2013/2031(REG))
stanovisko: JURI


19. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků DEC 38/2013 - Oddíl III - Komise (N7-0097/2013 - C7-0395/2013 - 2013/2273(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 40/2013 - Oddíl III - Komise (N7-0098/2013 - C7-0396/2013 - 2013/2274(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 41/2013 - Oddíl III - Komise (N7-0099/2013 - C7-0397/2013 - 2013/2275(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o námořnících, kterou se mění směrnice 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a 2001/23/ES (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

PECH, TRAN

- Návrh na převod prostředků DEC 43/2013 - Oddíl III - Komise (N7-0100/2013 - C7-0412/2013 - 2013/2276(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu, jménem Evropské unie (14165/2013 - C7-0415/2013 - 2013/0315(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG


20. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 179 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.

°
° ° °

Vystoupil Jean-Pierre Audy s žádostí, aby byl předseda Evropské rady Herman Van Rompuy pozván na letošní prosincové zasedání Parlamentu, které se bude konat před zasedáním Evropské rady ve dnech 18. a 19. prosince 2013, a aby zde učinil projev (předseda vzal žádost na vědomí).


21. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 9. do 12. prosince 2013.


22. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo v 16:40.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Ashworth, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Vuljanić, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí